# #

Introductie

Gezien de grondige, nefaste impact die detentie heeft op de gezondheid, ontwikkeling en welzijn van kinderen, zijn wij als Platform Kinderen op de Vlucht van mening dat detentie altijd ingaat tegen het hoger belang van het kind. Als er gronden zijn voor detentie én als aan alle voorwaarden voldaan werd (zie verder), dan moet er – als er kinderen betrokken zijn – altijd overgegaan worden tot alternatieven voor detentie. Gezinnen mogen daarbij niet gescheiden worden.

Wij sporen de Belgische overheid aan om de alternatieven voor detentie te versterken en verder te ontwikkelen, en daarbij te investeren in gedegen, holistische en humane tweesporenbegeleiding voor deze gezinnen.

Voor een uitgebreid overzicht omtrent de materie: zie het rapport van het Platform Kinderen op de vlucht van december 2015: Laetitia Van der Vennet, 2015, Detentie van kinderen in gezinnen in België: analyse van de theorie en de praktijk, Platform Kinderen op de Vlucht