# #
Homepage > Thema's > Huisvesting NBMV > FAQ voor huurbazen

FAQ voor huurbazen

Wat is een NBMV?

Een NBMV is een Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling. Heel wat jongeren komen zonder ouders aan in België nadat ze zijn gevlucht uit hun land. Via het opvangtraject in België worden ze voorbereid op zelfstandig wonen. Het enige wat ze missen om echt van start te gaan met hun leven in België is een studio of een appartement!

Een NBMV die meerderjarig wordt, noemt men vaak een ex-NBMV.

Waarom aan een (ex-)NBMV verhuren?

Het verhuren aan een niet-begeleide minderjarige is van cruciaal belang op maatschappelijk en menselijk vlak. Meestal gaan deze jongeren naar school of volgen zij een opleiding. Een thuis vinden voor deze jongeren is een belangrijke stap in hun nieuwe leven en integratie in België. Huisvesting vinden betekent een thuis, stabiliteit en een nieuwe start!

Een woning vinden is nooit makkelijk, en al zeker niet voor (ex-)NBMV's. Zij worden gediscrimineerd, niet alleen door hun origine, maar ook door hun leeftijd. Daarom hebben wij huurbazen en -bazinnen nodig die een verschil willen maken in het leven van deze jongeren!

Mogen minderjarigen een huurcontract afsluiten?

Ja! Minderjarigen zijn in principe handelingsonbekwaam tot hun 18, wat betekent dat de jongere niet op zelfstandige manier rechtshandelingen mag verrichten. MAAR, als een minderjarige jongere, vanaf 16, met voldoende onderscheidingsvermogen, toch zelf een huurcontract tekent, is het contract geldig.

Als de minderjarige door de rechtshandeling benadeeld werd, kan de voogd aan een rechter vragen om het contract nietig te verklaren. Benadeling is er als de prijs die moet betaald worden te hoog is voor het inkomen van de jongere of tegenover de kwaliteit van de woning. De verhuurder kan deze nietigverklaring van het huurcontract niet vragen. Het recht om vernietiging te vragen, dient om de minderjarige te beschermen. Het is niet in het voordeel van de huurbaas.

Kan ik verhuren aan jongeren zonder papieren?

Deze jongeren die op zoek zijn naar een woning zijn in het bezit van papieren. Ter info, niets weerhoudt u ervan om een huurcontract af te sluiten met iemand die geen papieren heeft.

Is er iemand die de jongeren begeleid?

Ja, er zijn verschillende organisaties die jongeren begeleiden in de verschillende administratieve stappen die ze moeten maken eens ze uit het opvangtraject zijn. Deze begeleiding duurt voort totdat er door de verschillende partijen beslist wordt dat de jongere volledig zelfstandig kan wonen.

Ben ik er zeker van dat ik mijn huur krijg?

Nee, zoals voor elk andere huurder, kunt u er nooit zeker van zijn dat u uw huur zult ontvangen. Wel worden deze jongeren begeleid om hen te helpen, bv. in het beheer van hun budget. Er wordt alles aan gedaan om de huur zo vlotjes mogelijk te laten lopen.

Aan wie kan ik me wenden als er problemen zijn?

In de meeste gevallen worden deze jongeren begeleid door organisaties qui hen steunen o.a. in hun administratieve stappen. Deze organisaties zullen altijd tot uw beschikking staan als u zich aan iemand wilt wenden. Als de jongere aan wie u verhuurt nog niet begeleid wordt, kunt u contact opnemen met een organisatie die dit zal doen.

Hoe betaald de NBMV zijn woning?

Een NBMV heeft recht op steun van het OCMW op basis van wat men een “equivalent leefloon” noemt. In 2017 bedraagt dit equivalent leefloon 884,74€ voor een alleenstaande persoon, en 589,82€ voor samenwonenden.

Gezien de NBMV naar school gaat, heeft hij of zij geen andere keuze dan van OCMW-steun af te hangen.

Wat als de jongere het contract opzegt/ jongere wordt terug gestuurd?

De huisbaas heeft altijd nog de waarbord, en de garantie date en andere jongere in de woning komt woning. In deze context kunnen vzw’s als Minor Ndako en Mentor Escale beschouwd worden als vaste partners.

Hoe zit het met mijn uitkering als ik iemand een kamer in mijn huis laat huren?

Komt binnenkort.

Hoe zit het met water, elektriciteit en gas? Kunnen deze jongeren zich ongeacht hun documenten aansluiten bij een leverancier?

Komt binnenkort.

Wat als ik de overeenkomst wil stoppen omdat het niet goed loopt? Kan dit?

Komt binnenkort.

Wat is het voordeel van verhuren aan een jongere die in begeleiding is? Of geweest is?

Komt binnenkort.

Hebben NBMV’s recht op een verblijfssubsidie?

Voor minderjarige jongeren die via de bijzondere jeugdbijstand begeleid zelfstandig wonen betaalt het Fonds Jongerenwelzijn een verblijfssubsidie, evenredig aan het bedrag van het leefloon. Deze subsidie wordt niet rechtstreeks aan de jongeren betaald. De voorziening ontvangt het bedrag en betaalt het als leefgeld aan de jongere. In tegenstelling tot het leefloon is de verblijfssubsidie geen afdwingbaar recht van de jongere. De uitkering hangt vast aan de begeleidingsopdracht rond het zelfstandig wonen.

Meerderjarige jongeren hebben geen recht op een verblijfssubsidie van het Fonds Jongerenwelzijn tenzij na uitputting van de procedure waaruit blijkt dat de jongere geen recht heeft op het leefloon en niet over voldoende eigen middelen beschikt.

Concreet houdt dit in dat de NBMV zodra hij meerderjarig is, een vraag tot leefloon indient bij het OCMW. Indien het OCMW het leefloon weigert, dient de jongere tegen de weigering in beroep te gaan bij de Arbeidsrechtbank. In afwachting van de uitspraak schiet het Fonds Jongerenwelzijn de verblijfssubsidie voor aan de NBMV.

Na de beslissing van de Arbeidsrechtbank zal de jongere ofwel het leefloon ontvangen van het OCMW wanneer de jongere in het gelijk gesteld wordt; ofwel de verblijfssubsidie verder blijven ontvangen van het Fonds Jongerenwelzijn wanneer het OCMW in het gelijk wordt gesteld.

Dit systeem van verblijfssubsidie geldt enkel voor jongeren in de bijzondere jeugdbijstand en niet voor minderjarige jongeren die in het algemeen welzijnswerk bij hun zelfstandig wonen begeleid worden.