# #
Homepage > Thema's > NBMV > Identificatie

Identificatie

Het melden van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling

Alle autoriteiten, privépersonen en advocaten kunnen de aanwezigheid van de niet-begeleide minderjarige melden aan de Dienst Voogdij en de Dienst Vreemdelingenzaken op basis van de omzendbrief van 8 mei 2015. Het melden van een minderjarige kan door middel van een meldingsformulier.

De Dienst Voogdij heeft permanente dienstverlening en is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar via het noodnummer 078/15.43.24.

Identificeren van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling

De Dienst Voogdij zal overgaan tot de identificatie van betrokkene, dat wil zeggen nagaan of hij/zij wel degelijk voldoet aan de definitie van niet-begeleide minderjarige vreemdeling. De identificatie gebeurt door middel van de controle van officiële documenten in zijn/haar bezit en informatie over de minderjarige. Bij twijfel over de leeftijd zal de dienst Voogdij een medisch onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek bestaat uit drie radiografieën: van de pols, de tanden en het sleutelbeen. Het resultaat van dit onderzoek geeft een gemiddelde leeftijd aan met een foutmarge van één à twee jaar. De Voogdijwet bepaalt dat met de jongste leeftijd rekening moet worden gehouden.

Veel kritiek wordt en werd  geuit betreffende het gebruik van deze medische testen voor administratieve en/of juridische doeleinden (het bepalen van de leeftijd) en de wetenschappelijke literatuur geeft duidelijk aan dat deze testen niet betrouwbaar zijn.

Wanneer de Dienst Voogdij vaststelt dat betrokkene geen NBMV is (als blijkt uit het medisch onderzoek dat hij/zij meer dan 18 jaar oud is), vervalt zijn onder hoede plaatsing en wordt de betrokkene daarvan onmiddellijk op de hoogte gesteld. De betrokkene heeft dan 60 dagen om deze kennisgeving aan te vechten voor de Raad van State.

Wanneer de Dienst Voogdij vaststelt dat betrokkene wel een NBMV is, wordt onmiddellijk een voogd aangewezen.

Voor meer informatie: