# #

Introductie

Gezien de grondige, nefaste impact die detentie heeft op de gezondheid, ontwikkeling en welzijn van kinderen, zijn wij als Platform Kinderen op de Vlucht van mening dat detentie altijd ingaat tegen het hoger belang van het kind. Als er gronden zijn voor detentie én als aan alle voorwaarden voldaan werd (zie verder), dan moet er – als er kinderen betrokken zijn – altijd overgegaan worden tot alternatieven voor detentie. Gezinnen mogen daarbij niet gescheiden worden. Verscheidene internationale instellingen delen onze mening en veroordelen de detentie van kinderen. 

Wij sporen de Belgische overheid aan om de alternatieven voor detentie te versterken en verder te ontwikkelen, en daarbij te investeren in gedegen, holistische en humane tweesporenbegeleiding voor deze gezinnen.

 

Op 13 juni 2016, lanceerden wij de campagne "Een kind sluit je niet op. Punt.", om het publiek te sensibiliseren en te mobiliseren en om de regering ervan de overtuigen de bouw van het nieuwe gesloten centrum te staken. Op onze campagnewebsite vindt u meer informatie rond het onderwerp van detentie van kinderen en alternatieven voor detentie.

Lees ook ons rapport van december 2015: Laetitia Van der Vennet, 2015, Detentie van kinderen in gezinnen in België: analyse van de theorie en de praktijk, Platform Kinderen op de Vlucht.