# #
 • 06.10.2020

  Waarom het Platform Kinderen op de vlucht de Woonzaak steunt

  Het Platform Kinderen op de vlucht ontstond vanuit de vaststelling dat kinderen met een migratieverhaal, zowel NBMV als kinderen die met hun ouders of andere familieleden in precair of zonder wettig verblijf in België zijn, wegens hun juridische, sociale en administratieve situatie niet volledig kunnen genieten van hun fundamentele rechten. Het Platform sluit zich dus aan bij De Woonzaak om de stem van deze kinderen en jongeren te laten horen en hun recht op betaalbare en kwalitatieve huisvesting af te dwingen.

 • 06.10.2020

  Persbericht: "Rechtbank veroordeelt Belgische Staat asielzoekers direct op te vangen"

  De Rechtbank van eerste aanleg zegt dat de Belgische staat het recht op opvang van asielzoekers miskent door hen niet direct op te vangen nadat zij hun nood aan bescherming uiten via het online formulier van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • 11.09.2020

  Persbericht: "Oproep aan de Belgische regering om mensen die na de brand in het kamp Moria ontheemd zijn geraakt, met spoed te relocaliseren"

  Na de tragische branden in het kamp Moria in Griekenland verkeren meer dan 12.000 mensen in een staat van totale nood en ontreddering. Onder hen zijn duizenden kinderen, waarvan 400 niet-begeleide minderjarigen. DEI-Belgique en het Platform Kinderen op de vlucht sluiten zich aan bij het initiatief van Refugee Rights Europe en roepen de Europese lidstaten, waaronder België, op om met spoed ontheemden op te vangen.

Alle nieuws zien

Het Platform Kinderen op de vlucht werkt voor een betere toekomst van kinderen in migratie dankzij coördinatie, sensibilisatie, training, onderzoek en structureel beleidswerk.

View more