# #
 • 18.10.2021

  Inschrijvingen open - online studievoormiddag: Onderwijs voor minderjarige vluchtelingen en verzoekers om internationale bescherming - Pistes om met uitdagingen om te gaan - 18 november 2021

  Het Platform Kinderen op de vlucht, UNHCR, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de Fondation Joseph Denamur organiseren gezamenlijk een studievoormiddag op 18 november 2021 die gewijd is aan het onderwijs aan vluchtelingenkinderen en kinderen die internationale bescherming zoeken. Het doel van deze voormiddag is professionals, institutionele en politieke actoren bewust te maken van de specifieke behoeften van deze kinderen en hen tools te geven om de verschillende uitdagingen aan te gaan, alsook de uitwisseling van goede praktijken tussen actoren te bevorderen.

 • 07.10.2021

  Rapport: De Belgische terugkeerwoningen, een volwaardig, kindvriendelijk en doeltreffend alternatief voor detentie?

  Dit rapport toetst de Belgische terugkeerwoningen aan de criteria van een volwaardig en doeltreffend alternatief voor detentie zoals bepaald door de International Detention Coalition. Specifiek keken we naar: respect voor de fundamentele rechten, betrokkenheid bij migratieprocedures en kostenefficiëntie, met specifieke aandacht voor waarborgen omtrent kinderrechten.

 • 15.09.2021

  Opvangcrisis NBMV: Ingebrekestelling van Staatssecretaris Mahdi

  Een tiental middenveldorganisaties uiten hun bezorgdheid over het nijpende tekort aan opvangplaatsen voor niet-begeleide minderjarigen in het federale opvangnetwerk en de kwetsbaarheidscriteria die de instroom van deze kinderen en jongeren in het opvangnetwerk buiten de kantooruren reguleren. Deze "kwetsbaarheidscriteria" sluiten de facto bepaalde minderjarigen uit, ook al bevinden zij zich allen in een kwetsbare situatie. Deze situatie is in strijd met de nationale wetgeving inzake de opvang van verzoekers om internationale bescherming, maar ook met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en de Internationale Verklaring inzake de Rechten van het Kind.

Alle nieuws zien

Het Platform Kinderen op de vlucht werkt voor een betere toekomst van kinderen in migratie dankzij coördinatie, sensibilisatie, training, onderzoek en structureel beleidswerk.

View more