# #
  • 13.07.2022

    Derde partij interventie: MENA leeftijdsbeoordeling

    Elk jaar wordt van honderden niet-begeleide minderjarige vreemdelingen hun minderjarigheid betwist en moeten zij een beendertest ondergaan. Deze procedures schenden hun rechten en kunnen hun de bescherming ontnemen die zij nodig hebben. Het Platform Minderjarigen in Ballingschap, DCI-België en Vluchtelingenwerk Vlaanderen hebben bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een derde-partij-interventie ingediend in een zaak betreffende de leeftijdsbepaling van een jong meisje. Het optreden werpt licht op het gebrek aan eerbied voor de rechten van deze kinderen tijdens deze procedure in België.

  • 06.04.2022

    Inleidende opleidingsochtend over vreemdelingenrecht (gegeven in het Frans)

    Wij organiseren in samenwerking met de SDJ Brussel een inleidende opleiding vreemdelingenrecht in de Pianofabriek op 03/05/2022 van 09:30 tot 13:00 uur. Wij zullen de verschillende verblijfsprocedures bekijken, evenals de kwestie van de erkenning van de vader. Wacht niet te lang met uw inschrijving per e-mail ( orb@sdj.be), want het aantal plaatsen is beperkt.

Alle nieuws zien

Het Platform Kinderen op de vlucht werkt voor een betere toekomst van kinderen in migratie dankzij coördinatie, sensibilisatie, training, onderzoek en structureel beleidswerk.

View more