# #

Humanitaire HUB-lidorganisaties luiden de noodklok

09.08.2022 by Darya

"MENA: HET HUMANITAIR CENTRUM LUIDT DE NOODKLOK

Op 13 juli heeft de door AZG opgezette opvangstructuur, die bijna 80 mensen uit MENA opving, definitief haar deuren gesloten. Uiteindelijk hebben slechts 29 jongeren een "noodoplossing" gevonden binnen structuren die totaal ongeschikt waren. Deze jongeren, met hun meervoudige kwetsbaarheid, zijn nu rond de vijftig en op straat achtergelaten in Brussel. Hoewel dit cijfer uiteraard alarmerend is, mogen wij niet uit het oog verliezen dat het slechts het topje van de ijsberg is die voor ons ligt.

De laatste weken komen elke dag bijna vijftien jongeren naar het kantoor van SOS Jeunes - Quartier Libre in de HUB. Deze zorgwekkende situatie is geenszins nieuw en wordt jaar na jaar geïllustreerd; laten we niet vergeten dat het AMO-team dat actief is in de Gare du Nord-sector in 2021 al 280 keer geconfronteerd werd met de onmogelijkheid om een MENA op te vangen. Deze crisis moet derhalve worden gezien in de context van een wereldwijde migratiecrisis die op nationaal niveau zeker niet zonder gevolgen zal blijven. De "Concertation wallonne des acteurs en charge des MENA et ex-MENA" en het "Plate-forme mineurs en exil" hebben het op 15 juli onderstreept : deze kritieke situatie van toevloed van minderjarigen dreigt zware gevolgen te hebben, met name voor de in Wallonië aanwezige collectieven. Zonder uit het oog te verliezen dat het MENA-spectrum een veel ruimere realiteit bestrijkt die niet alleen aanvragers van tijdelijke internationale bescherming omvat, maken rondzwervende minderjarigen evenzeer deel uit van deze vergelijking.
Met de opvang van bijna 270 jongeren in de afgelopen maanden heeft het AzG-project aangetoond dat een aangepaste oplossing mogelijk is. Het voornemen van de politieke autoriteiten om het opvangproject over te nemen tijdens de Raad van Ministers van afgelopen woensdag is positief, maar het kan niet worden opgelost in de vorm van een eenvoudige budgettaire belofte - temeer daar het slechts voor een beperkte periode is gepland.

Deze jongeren, die reeds ernstig zijn geschonden door hun migratiereis, worden nog steeds geconfronteerd met een nieuwe vorm van geweld, ditmaal van institutionele aard, namelijk dat van een België dat in zijn praktijk de rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen blijft schenden, ondanks het feit dat deze sinds 1989 zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Vandaag is het meer dan ooit zaak ervoor te zorgen dat wat "potentieel" is, structureel wordt en dat wat "beoogd" is op het gebied van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, op duurzame wijze in de praktijk wordt gebracht. Want hoewel zij een onschatbare hulp zijn, kunnen de occasionele oplossingen - die nu regelmatig zijn geworden - die organisaties, verenigingen en netwerken van gastgezinnen kunnen bieden, in geen geval een antwoord op zich vormen. Beloften dus, ja, maar wanneer zullen ze in de praktijk worden gebracht?"

De lidorganisaties van de Humanitaire HUB

Artsen Zonder Grenzen
BXL Vluchtelingen
Médecins du Monde
SOS Jeunes - Quartier Libre AMO

http://www.sosjeunes.be/spip.php?article396&lang=fr&retour=1