# #
Homepage > Documentatie > Publicaties

Publicaties

Mei 2015: "Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU Member States and Norway", European Migration Network (EMN)

Dit rapport beschrijft het beleid, de pratijken en de cijfers met betrekking tot NBMV in de lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen. Klik hier om het rapport te raadplegen (ENG).

Oktober 2014: "SAFE & SOUND : What states can do to ensure respect for best interests of unaccompanied and separated children in Europe", UNHCR en UNICEF

Dit rapport geeft aan wat Staten kunnen doen om het het hoogste belang van het niet begeleide kinderen en kinderen, die van hun familie gescheiden zijn, te respecteren. Klik hier om het rapport te raadplegen (ENG).

Maart 2014: "Unaccompanied and separated asylum-seeking and refugee children turning eighteen : what to celebrate ?", UNHCR en Raad van Europa

Deze studie analyseert de overgang naar de meerderjarigheid voor niet begeleide asielzoekende of erkende minderjarigen in Frankrijk, Oostenrijk, Zweden en Hongarije. Klik hier om de studie te raadplegen (ENG)