# #
Homepage > Documentatie > Publicaties

Publicaties

2020

Aanbevelingen "Naar een sterkere geestelijke gezondheidszorg voor NBMV"

Het Platform Kinderen op de vlucht en CRéSaM (Centre de Référence en Santé Mentale van het Waalse Gewest) sloegen, in een combinatie van jarenlange terreinervaring en beleidswerk, de handen in elkaar en werkten aanbevelingen uit om beleid en praktijk te verbeteren op het vlak van de zorg voor en doorverwijzing van niet-begeleide minderjarigen met mentale gezondheidsproblemen.

Ontdek onze aanbevelingen hier.

"Voorbij terugkeer: Op zoek naar een menswaardig en duurzaam beleid voor personen in precair of onwettig verblijf"

Een andere, menselijke en duurzame aanpak van het migratiebeleid is mogelijk en nodig. Daar zijn wij samen met de twintig andere ondertekenende organisaties van dit rapport van overtuigd. Dit rapport wil denksporen uitzetten die op termijn een volledige ommekeer in onze benadering van migratie mogelijk zullen maken.

U kan het rapport hier raadplegen.

"Seksualiteit, seksueel geweld en jongeren met een vluchtverhaal. Welke tools en pistes zijn er voor de toekomst?"

Naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Seksueel Geweld tijdens Conflicten en Wereldvluchtelingendag, respectievelijk op 19 en 20 juni, schreven we dit rapport, waarin enkele interessante projecten en goede praktijken die op de studiedag van 2019 aan bod kwamen in de kijker worden gezet.

We hopen dat deze publicatie vakmensen die werken met kinderen en jongeren op de vlucht tools kan aanreiken om het thema van seksualiteit en seksueel geweld bespreekbaar te maken en hen kan helpen om deze jongeren op een gepaste manier te begeleiden.

Ontdek de publicatie hier.

"Gids voor de procedure voor inschrijving van niet-Belgen in de bevolkingsregisters", Platform Kinderen op de vlucht en Plateforme Familles en errance

Deze gids wil maatschappelijk werkers bij hun dagelijkse werk ondersteunen, zij wezen er namelijk op dat de verschillende concepten, het wettelijke kader en de praktijken van de overheden met betrekking tot de inschrijving van buitenlanders in de bevolkingsregisters moeten worden verduidelijkt.

De gids is hier beschikbaar.

2017

"Leeftijdsschatting van niet-begeleide minderjarigen (NBMV) in vraag: Probleemstelling, analyse en aanbevelingen", door Katja Fournier voor het Platform Kinderen op de vlucht.

In dit rapport kaarten we het probleem van leeftijdsschatting voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen aan. Raadpleeg het rapport hier.

2015

"Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU Member States and Norway", European Migration Network (EMN)

Dit rapport beschrijft het beleid, de pratijken en de cijfers met betrekking tot NBMV in de lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen. Klik hier om het rapport te raadplegen (ENG).

2014

"SAFE & SOUND : What states can do to ensure respect for best interests of unaccompanied and separated children in Europe", UNHCR en UNICEF

Dit rapport geeft aan wat Staten kunnen doen om het het hoogste belang van het niet begeleide kinderen en kinderen, die van hun familie gescheiden zijn, te respecteren. Klik hier om het rapport te raadplegen (ENG).

"Unaccompanied and separated asylum-seeking and refugee children turning eighteen : what to celebrate ?", UNHCR en Raad van Europa

Deze studie analyseert de overgang naar de meerderjarigheid voor niet begeleide asielzoekende of erkende minderjarigen in Frankrijk, Oostenrijk, Zweden en Hongarije. Klik hier om de studie te raadplegen (ENG)