# #
Homepage > Thema's > Voorwoord

Voorwoord

Het Platform kinderen op de vlucht wil de toegang tot de fundamentele rechten voor twee doelgroepen verbeteren:

  • De niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)
  • De kinderen in gezinnen zonder wettig verblijf of met een precair verblijf.

Als u links klikt op ‘Kinderen in gezin’ of ‘NBMV’ zal u de verschillende thematische dossiers vinden voor elke doelgroep.