# #
Homepage > Thema's > NBMV > Identificatie

Identificatie

Het melden van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling

Alle autoriteiten, privépersonen en advocaten kunnen de aanwezigheid van de niet-begeleide minderjarige melden aan de Dienst Voogdij en de Dienst Vreemdelingenzaken op basis van de omzendbrief van 8 mei 2015. Het melden van een minderjarige kan door middel van een meldingsformulier.

De Dienst Voogdij heeft permanente dienstverlening en is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar via het noodnummer 078/15.43.24.

Identificeren van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling

De Dienst Voogdij zal overgaan tot de identificatie van betrokkene, dat wil zeggen nagaan of hij/zij wel degelijk voldoet aan de definitie van niet-begeleide minderjarige vreemdeling. De identificatie gebeurt door middel van de controle van officiële documenten in zijn/haar bezit en informatie over de minderjarige. Bij twijfel over de leeftijd zal de dienst Voogdij een medisch onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek bestaat uit drie radiografieën: van de pols, de tanden en het sleutelbeen. Het resultaat van dit onderzoek geeft een gemiddelde leeftijd aan met een foutmarge van één à twee jaar. De Voogdijwet bepaalt dat met de jongste leeftijd rekening moet worden gehouden.

Leeftijdsschatting doet vragen rijzen omtrent de toegang tot fundamentele rechten, de procedurele waarborgen i.v.m. leeftijdsschatting en de betrouwbaarheid van de wetenschappelijke methodes die in België gebruikt worden. Sommige personen die door de medische testen meerderjarig worden verklaard zijn eigenlijk minderjarig.

Voor de minderjarigen die onjuist meerderjarig verklaard worden zijn de gevolgen dramatisch en vaak onomkeerbaar. De minderjarigen kunnen niet begeleid worden door een voogd, hun asielaanvraag zal strenger behandeld worden omdat ze over hun leeftijd “gelogen” hebben”, hun toegang tot bescherming komt in het gedrang, de jongeren kunnen overgebracht worden naar een ander land, enz. Al dit heeft natuurlijk een zeer negatieve impact op de mentale gezondheid en identiteit van de jongeren.

Verschillende wetenschappers stellen de betrouwbaarheid van de drievoudige test die gebruikt wordt om de leeftijd te schatten, aan de hand van een radiografie van de tanden, van de pols en van het sleutelbeen, in vraag. De nood om deze methode te herzien werd ook opgenomen in een resolutie van het Europees Parlement in 2013.

In dit rapport van 2017 onderzocht het Platform Kinderen op de vlucht dus meerdere vragen omtrent de huidige wetgeving, de procedures, de procedurele waarborgen, de protocollen, de medische methodes die toegepast worden en de praktijken rond uiting van twijfel en rond leeftijdsschatting van personen die verklaren NBMV te zijn.

Wanneer de Dienst Voogdij vaststelt dat betrokkene geen NBMV is (als blijkt uit het medisch onderzoek dat hij/zij meer dan 18 jaar oud is), vervalt zijn onder hoede plaatsing en wordt de betrokkene daarvan onmiddellijk op de hoogte gesteld. De betrokkene heeft dan 60 dagen om deze kennisgeving aan te vechten voor de Raad van State.

Wanneer de Dienst Voogdij vaststelt dat betrokkene wel een NBMV is, wordt onmiddellijk een voogd aangewezen.

Voor meer informatie: