# #
Homepage > Thema's > NBMV > Detentie

Detentie

NBMV mogen niet opgesloten worden in de gesloten centra. Een uitzondering hierop bestaat voor de personen die zich minderjarig verklaren en aan de grens aankomen (in vlieghavens en havens) en voor wie een twijfel over de leeftijd is geuit.  

Artikel 41 §2 van de opvangwet zegt dat:

“Voor de vreemdeling die verklaart minderjarig te zijn en met betrekking tot dewelke de met de grenscontrole belaste autoriteiten twijfel uiten aangaande zijn minderjarigheid, moet de bepaling van de leeftijd plaatsvinden binnen de drie werkdagen na zijn aankomst aan de grens. Indien wegens onvoorziene omstandigheden dit onderzoek niet kan plaatsvinden binnen deze termijn, kan deze uitzonderlijk verlengd worden met drie werkdagen.” 

Deze personen kunnen dus 6 werkdagen opgesloten worden. In functie van weekenden en feestdagen komt dit overeen met maximaal 9 effectieve dagen.