# #
Homepage > Thema's > NBMV > (Geestelijke) gezondheid

(Geestelijke) gezondheid

Ziekteverzekering

NBMV hebben recht op een ziektekostenverzekering als zij aan voorwaarden voldoen van deOmzendbrief aan de verzekeringsinstellingen van 9 mei 2008:

  • Indien de minderjarige 6 jaar of ouder is, moet hij minstens gedurende drie opeenvolgende maanden regelmatig het basisniveau en het secundaire niveau van het onderwijs hebben gevolgd in een door de Belgische overheid erkende onderwijsinstelling;
  • Indien de minderjarige jonger dan 5 jaar, moet hij zijn opgevolgd worden door de Belgische overheid erkende instelling voor preventieve gezinsondersteuning (O.N.E., Kind in Gezin, Dienst für Kind und Familie) of ingeschreven zijn in een kleuterschool;
  • Indien de minderjarige een vrijstelling krijgt van leerplicht door een bevoegde communautaire commissie.

De reglementering sluit sommige minderjarigen uit, nl.: de minderjarigen die in een andere hoedanigheid al recht hebben op gezondheidszorg krachtens een andere Belgische regeling (bijvoorbeeld iemand met een langdurig verblijf) of krachtens een buitenlandse regeling inzake verzekering voor medische verzorging. De tussenkomst van het OCMW in de kosten van gezondheidszorg of de tenlasteneming van de medische verzorging door Fedasil of een communautaire instelling kunnen niet als zodanig beschouwd worden.

Het is de voogd die de NBMV moet inschrijven bij het ziekenfonds van zijn keuze.

De procedure voor het indienen van een aanvraag tot inschrijving bij een verzekeringsinstelling wordt uitgelegd in de omzendbrief van het RIZIV van 9 mei 2008.

Zie ook www.medimmigrant.be

Geestelijke gezondheid

Het migratieparcours van NBMV houdt vaak breuken in met het gezin en het land van herkomst. Het gaat ook soms gepaard met trauma’s. Geweld, soms seksueel geweld, opgebroken gezinnen, automutilatie, loyauteitsconflicten…. Dan stelt zich vaak de vraag over hoe men ze het best kan begeleiden.

Indien u op zoek bent naar een dienst die een jongere verder kan helpen, gelieve dan contact met ons op te nemen.

 

 

Aanbevelingen: "Naar een sterkere geestelijke gezondheidszorg voor NBMV"

Het Platform Kinderen op de vlucht en CRéSaM (Centre de Référence en Santé Mentale van het Waalse Gewest) sloegen, in een combinatie van jarenlange terreinervaring en beleidswerk, de handen in elkaar en werkten aanbevelingen uit om beleid en praktijk te verbeteren op het vlak van de zorg voor en doorverwijzing van niet-begeleide minderjarigen met mentale gezondheidsproblemen. 

Ontdek onze aanbevelingen hier.