# #
Homepage > Thema's > Kinderen in gezinnen > Huisvesting

Huisvesting

Mag ik een woning verhuren aan mensen zonder wettig verblijf?

Mensen zonder wettig verblijf kunnen een huis, appartement of kamer huren. Het huurcontract kan mondeling of schriftelijk afgesloten worden. Beide zijn rechtsgeldig. Voor de eigenaar is er geen risico op vervolging of bestraffing, tenzij hij misbruik maakt van de precaire situatie van de huurder.

Eigenaars mogen alleen een woonst verhuren als die aan elementaire normen voldoet op het vlak van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Huisjesmelkers verhuren voor veel geld ongezonde en vaak onveilige kamers en appartementen, of matrassen. Ze kunnen daarvoor veroordeeld en streng gestraft worden.

Huurders zonder wettig verblijf die ongezond of onveilig wonen, kunnen contact opnemen met een sociale dienst of een klacht indienen. Als de woning ongeschikt verklaard wordt, moet de eigenaar binnen een vastgestelde termijn verbeteringswerken uitvoeren. Als de woning onbewoonbaar verklaard wordt, moet de huurder de woning verlaten. Gemeenten zijn niet verplicht om mensen zonder wettig verblijf opnieuw te huisvesten.

Voor meer informatie