# #

Persbericht: "Meer dan 70 kinderen lopen het risico eind deze maand op straat terecht te komen"

11.04.2018 by Tine

Op 30 april komt de Brusselse winteropvang ten einde. De tijdelijke opvangcentra gerund door Samusocial enerzijds en het consortium van Croix Rouge / Médecins du Monde / CAW Brussel anderzijds, sluiten dan de deuren, waardoor minstens 70[i] kinderen op straat zouden terechtkomen.

“Een onzeker leven op straat is nefast voor de gezondheid van alle daklozen, maar heeft een bijzonder langdurige impact op kinderen. Het heeft een grote invloed op hun ontwikkeling en welzijn. Een onaangepaste woonsituatie maakt regelmatig naar school gaan zeer moeilijk, leidt vaak tot gezondheidsproblemen. Een leven op straat is nooit in het belang van kinderen. Wij zijn dus heel ongerust dat er kinderen op straat terecht zullen komen,” zegt Laetitia Van der Vennet van het Platform Kinderen op de vlucht, een organisatie die ijvert voor het respect van de rechten van alle kinderen, ongeacht hun administratieve en migratiestatus.

Het Platform Kinderen op de Vlucht verwelkomt de inspanningen van het Brussels Gewest en de federale overheid om noodopvang te voorzien tijdens de winter. “We zijn ook opgelucht dat het Brussels Gewest de financiering van het centrum in Haren, gerund door het consortium, op zich nam nadat federaal staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir haar financiering eind maart stopzette,” zegt Laetitia Van der Vennet. “Daardoor kon voorkomen worden dat 66 kinderen en hun ouders op straat terecht kwamen.”

Nu is het noodzakelijk de tijdelijke opvangcentra van Samusocial en het consortium Croix Rouge / Médécins du Monde / CAW Brussel verder te verlengen na 30 april. Het is nodig om het hele jaar door voldoende noodopvang te behouden voor daklozen en in het bijzonder voor gezinnen met minderjarige kinderen, toegankelijk voor iedereen die er nood aan heeft – onafhankelijk van verblijfsstatuut. Daarnaast moet er een aangepaste structurele oplossing zijn voor kwalitatieve opvang en begeleiding van gezinnen met kinderen het hele jaar door.

“Kinderen horen niet op straat. Elk kind dat op straat moet slapen is er één te veel!” zegt Laetitia Van der Vennet van Platform Kinderen op de Vlucht.

 

Voor verdere vragen:

Laetitia Van der Vennet (NL en FR) – 0483 186 916 – lvdv@sdj.be

Platform Kinderen op de vlucht, Kiekenmarkt 30, 1000 Brussel    

www.kinderenopdevlucht.be

 

Download de pdf-versie van het persbericht hier

 

Foto van Marc Baert.

 

[i] Gebaseerd op cijfers van Samusocial van 04 april 2018 en Croix Rouge van 8 april 2018.