# #

Aanbevelingen: Naar een sterkere geestelijke gezondheidszorg voor NBMV

22.03.2021 by Melanie

De migratieroutes van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) worden steeds langer en gevaarlijker en dit heeft een impact op het psychosociaal welzijn en de geestelijke gezondheid van deze kinderen en jongeren. Velen onder hen krijgen zowel voor, tijdens, als na hun vlucht te maken met geweld, traumatische gebeurtenissen, stigmatisering en discriminatie en we tellen steeds meer complexe profielen onder de kinderen en jongeren die op het grondgebied aankomen. Ze moeten betekenis geven aan een migratietraject dat zich kenmerkt door het wegvallen van vertrouwde contexten, verlies en veelvuldige breuken. Bovendien is het tegen deze achtergrond dat zij de adolescentie en processen van identiteitsvorming doorlopen.

Het is opmerkelijk dat de prevalentie van psychische problemen als depressies, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en angststoornissen onder deze groep na hun aankomst in het gastland niet af-, maar toeneemt. Aanpassingen in onder andere de huidige opvangcontext, diensten voor psychosociale hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn nodig om hun veerkracht te versterken, de negatieve impact van migratie op hun functioneren en geestelijke gezondheid terug te dringen en hun toegang tot de GGZ te verbeteren.

Het Platform Kinderen op de vlucht en CRéSaM (Centre de Référence en Santé Mentale van het Waalse Gewest) sloegen, in een combinatie van jarenlange terreinervaring en beleidswerk, de handen in elkaar en werkten aanbevelingen uit om beleid en praktijk te verbeteren op het vlak van de zorg voor en doorverwijzing van niet-begeleide minderjarigen met mentale gezondheidsproblemen.

Ontdek onze aanbevelingen hier.