# #

Het Platform Kinderen op de vlucht lanceert de campagne "Een kind sluit je niet op. Punt."

15.06.2017 by Tine

 

Over enkele maanden zullen er kinderen worden opgesloten in een gesloten centrum in België. De federale regering is van plan om naast Brussels Airport een nieuw gesloten centrum te bouwen, speciaal voor gezinnen met kinderen. De bouw zou nog voor het einde van 2017 afgerond moeten zijn.

Het Platform Kinderen op de vlucht wil aan de alarmbel trekken, en lanceerde daarom op 13 juni, de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.”, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Caritas International et JRS-Belgium.

Onze doelstelling is het publiek te sensibiliseren en te mobiliseren om de regering ervan de overtuigen de bouw van het nieuwe gesloten centrum te staken.

Een kind hoort nooit thuis in een gesloten centrum. Volgens het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat door België werd geratificeerd, en volgens de Belgische grondwet, moet het hoger belang van het kind altijd de eerste overweging zijn in alle beslissingen die het kind aangaan. Detentie van kinderen is nooit in hun belang. De ingrijpende, nefaste impact van detentie op de gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van kinderen is reeds herhaaldelijk aangetoond, zelfs als de detentie van zeer korte duur is en onder relatief humane omstandigheden.

Het Platform Kinderen op de vlucht en haar partners zijn niet alleen in hun standpunt tegen detentie van kinderen in België: meer dan 70 organisaties hebben het standpunt tegen detentie al getekend. Zo spraken o.a. onderwijskoepels, jeugd- en armoedeorganisaties, alsook kinder- en mensenrechtenverdedigers al hun steun uit. (Zie bijlage voor de volledige lijst van organisaties.)

Het Platform Kinderen op de vlucht dringt er dus op aan dat de regering haar plannen om een nieuw gesloten centrum te bouwen, speciaal voor gezinnen met minderjarige kinderen, onmiddellijk staakt. Want: "Een kind sluit je niet op. Punt.

Als u het met ons eens bent, sluit u bij ons aan door onze facebookpagina te liken. U kunt ons ook op Twitter volgen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.eenkindsluitjenietop.be.