# #

De impact van een leven zonder wettig verblijf op kinderen

16.04.2021 by Melanie

Sofia en Ferney getuigen over hun leven zonder papieren.

Het ontbreken van een verblijfsstatus heeft gevolgen voor de meeste, zo niet alle, aspecten van hun leven. Ongedocumenteerde kinderen wonen in ontoereikende huisvesting, lopen een groot risico om in armoede te leven, hebben geen toegang tot dezelfde basisvoorzieningen als andere kinderen in de EU en gaan vaak gebukt onder chronische en toxische stres. Dit alles heeft een nadelige invloed op hun gezondheid en geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.

We pleiten voor een diepgaande en kindvriendelijke hervorming van verblijfsprocedures, waaronder de humanitaire regularisatie (9bis) en de integratie van een expliciete, onafhankelijke en multidisciplinaire analyse van het belang van het kind in alle verblijfsprocedures. We ijveren voor een holistische begeleiding van gezinnen met kinderen naar een duurzame oplossing.

Zie campagne “We are Belgium too” van Sans Papiers TV

Zie PICUM, Navigating irregularity: The impact of growing up undocumented in Europe (2021) en PICUM, FAQ on undocumented children (2020).