# #

06.01.2015 by Katja

Aangezien dit protocol vergaande gevolgen heeft voor de rechten van de betrokken kinderen, en buiten de bevoegdheden valt van de betrokken administraties, hebben drie organisaties, Ligue des droits de l’Homme, Service droit des jeunes de Bruxelles en Défense des enfants-International, een beroep ingediend bij de Raad van State.

Gelieve hier het persbericht te lezen (FR) en het arrest (FR). De nederlandstalige vertaling volgt.