# #

De Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Nils Muižnieks, dringt aan bij de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie om niet terug te starten met detentie van kinderen.

19.12.2016 by Tine

In een brief die vandaag werd gepubliceerd, dringt de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Nils Muižnieks, aan bij de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie om niet terug te starten met de praktijk van detentie van migrantengezinnen met kinderen.

Naar aanleiding van de algemene beleidsnota van de Staatssecretaris, zegt de Mensenrechtencommissaris dat het in gebruik nemen van de gesloten gezinsunits in de buurt van de vlieghaven van Brussel indruist tegen het hoger belang van het kind.

“Het in detentie plaatsen van migranten, zelfs als laatste redmiddel en voor een korte periode, is een maatregel die nooit toegepast mag worden op kinderen, aangezien de maatregel altijd disproportioneel is en zeer nefaste gevolgen kan hebben op de kinderen.”

De Mensenrechtencommissaris vraagt dat de autoriteiten onmiddellijk hun beslissing staken om over te gaan tot detentie. Hij moedigt ze aan om de bestaande alternatieve oplossingen die de detentie van migranten- en asielzoekersgezinnen kunnen vermijden te behouden en te versterken. Hij verwijst hier ook naar de voortrekkersrol die België in dit verband speelde in Europa de afgelopen jaren.

Lees de brief van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Nils Muižnieks, hier.

Lees het antwoord van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, hier.