# #

De 65 kinderen die op straat staan, zijn het topje van de ijsberg

30.04.2018 by Tine

In de komende 48u wordt de Brusselse winteropvang opnieuw stopgezet, waardoor 65 kinderen, 76 ouders[1] en honderden alleenstaande mannen en vrouwen opnieuw op straat terechtkomen. Hoewel alle betrokken overheden weten dat deze 39 gezinnen uiterst kwetsbaar zijn en een leven op straat nog gevolgen voor hen zal hebben, wordt de geldkraan dichtgedraaid.

“We zijn zeer ongerust dat er wéér gezinnen op straat zullen staan,” vertelt Laetitia Van der Vennet van het Platform Kinderen op de Vlucht, een koepelorganisatie die ijvert voor de rechten van kinderen in migratie, ongeacht hun status of gezinssituatie. “Een onzeker leven op straat is nefast voor de gezondheid van alle daklozen, maar heeft een bijzonder langdurige impact op kinderen. Het heeft een grote invloed op hun ontwikkeling en welzijn en dat dragen ze hun hele leven met zich mee. Toch worden er elk jaar aan het einde van de winteropvang kinderen op straat gezet. Dat is onbegrijpelijk.”

Er zijn te weinig opvangplaatsen en woongerichte oplossingen voor het aantal dak- en thuislozen, inclusief voor gezinnen. De bestaande opvangcentra zitten bijna altijd vol, omdat de vraag veel groter is dan het aanbod. Samusocial, bijvoorbeeld, vangt in haar andere centra nog minstens 65 gezinnen met 152 kinderen[2] op, terwijl in Gent minstens 250 dak- en thuisloze kinderen[3] bij de diverse diensten gekend zijn.

Het Platform Kinderen op de Vlucht vraagt daarom drie dingen. “Ten eerste dat deze 39 gezinnen zo snel mogelijk opnieuw opgevangen worden. Elk kind dat op straat moet slapen is er één te veel,” zegt Laetitia Van der Vennet. “Ten tweede vragen we dat er veel meer aangepaste opvangplaatsen geopend worden en dat die het hele jaar door open blijven. Dakloosheid stopt niet omdat de zon plots schijnt.” Ten derde vraagt het Platform Kinderen op de Vlucht dat er ingezet wordt op woongerichte oplossingen met toekomstbegeleiding voor de gezinnen. “We zien dat de obstakels die de gezinnen moeten overwinnen om een dak te vinden veel tijd in beslag nemen. Woongerichte oplossingen met toekomstbegeleiding zijn de beste manier om hen die ruimte te geven.”

Alle bevoegde niveaus – van lokale, regionale tot federale overheid – moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat kinderen op straat komen te staan. Het hele jaar door en zonder uitzondering.

 

 

Voor verdere vragen: Laetitia Van der Vennet (NL en FR) – 02/210 94 91 – lvdv@sdj.be

Download de pdf-versie van het persbericht.

 

[1] Samengevoegde cijfers van Samusocial en Crois Rouge (op 30 april 2018).

[2] Bron : Samusocial op 24 april 2018 ; deze centra behoren niet tot de winteropvang en sluiten dus niet.

[3] Bron : Gents contactpersoon op 24 april 2018