# #

(Her-)bekijk de presentatie "Families on hold" door Floor Verhaeghe (UGent)

03.05.2021 by Melanie

In hun onderzoek "Families on hold : how the context of an asylum centre affects parenting experiences" belichtten Ine Lietaert, Floor Verhaeghe en Ilse Derluyn (UGent) de impact van de leefomstandigheden in een collectief asielcentrum op de opvoedingservaringen van verzoekers om internationale bescherming aan de hand van diepte-interviews met en participerende observaties bij ouders in een Belgisch asielcentrum.

Het is voor het welzijn van migrerende kinderen en ouders van het grootste belang om deel uit te maken van een ondersteunend gezin. De onderzoeksters onderscheiden tussen enerzijds de invloed van organisatorische factoren en anderzijds de invloed van de fysieke omgeving van het centrum. De resultaten uit hun interviews tonen aan dat verschillende organisatorische aspecten het handelingsvermogen en het welzijn van de ouders beperken en de ouders vaak machteloos maken bij het opvoeden en beschermen van hun kinderen. Hun fysieke omgeving wordt niet als verwelkomend en veilig ervaren aen biedt onvoldoende mogelijkheden om een veilig en stabiel thuis op te bouwen. Zij concluderen dat er binnen de collectieve opvangvoorzieningen vrijwel geen aandacht is voor de ouderlijke rol van de verzoekers om internationale bescherming. Verder wordt hun individuele ouderlijke verantwoordelijkheid benadrukt, terwijl de moeilijke omgeving van het opvangcentrum waarin zij hun kinderen moeten opvoeden niet in vraag wordt gesteld.

Je kan de (Engelstalige) presentatie door Floor en de nabespreking hier (her-)bekijken.

Een eveneens Engelstalige PDF-versie van haar presentatie is hier beschikbaar.