# #

Het Platform Kinderen op de vlucht is op zoek naar een nieuwe voltijdse tweetalige medewerker (projectmedewerker / communicatie).

09.01.2017 by Tine

Het Platform Kinderen op de vlucht is op zoek naar een nieuwe voltijdse tweetalige medewerker (projectmedewerker / communicatie).
Deadline om uw kandidatuur op te sturen: 22 januari.
Startdatum: zo snel mogelijk.
Postuleren met motivatiebrief en CV, per mail: tv@sdj.be en kf@sdj.be
Voor meer info: telefoneer naar 02/210.94.91 of mail op tv@sdj.be of kf@sdj.be. Bezoek ook onze website.

Wat bieden wij?
- Een boeiende en inspirerende werkomgeving
- Gevarieerde en afwisselende verantwoordelijkheden
- Contract van bepaalde duur (één jaar), met mogelijkheid tot verlenging (afhankelijk van subsidies)
- Voltijds
- Salaris conform de barema’s PC (paritair comité) 319.02, gedeeltelijke transportvergoeding
- Mogelijkheid tot 10 dagen vorming
- Locatie: centrum Brussel, Kiekenmarkt 30, 1000 Brussel


Wie zoeken wij?
Vereist:

- Een universitair diploma in humane of communicatiewetenschappen of vergelijkbaar door ervaring
- Vlot tweetalig Nederlands-Frans; goede kennis van het Engels (zowel mondeling als geschreven)
- Interesse voor migratiethematiek en/of kinderrechten
- Flexibiliteit en capaciteit om verschillende projecten simultaan te beheren
- Nauwkeurigheid in financiële en administratieve opvolging van projecten
- Vermogen verschillende actoren rond eenzelfde doel samen te brengen
Meerwaarde:
- Kennis van de problematiek rond huisvesting
- Ervaring in communicatie
- Ervaring in projectbeheer
- Kennis van kinder- en mensenrechten alsook kennis van het bestaande wettelijk kader en rechtspraak rond asiel en migratie
- Ervaring met en in de Belgische armoede- en huisvestingssectoren
- Kennis over het netwerk van het Platform en de Belgische migratiesector


Wat houdt de functie in?
Als projectverantwoordelijke “huisvesting”

- De coördinatie en animatie van de werkgroep “huisvesting voor NMBV”
- De opvolging van de lopende projecten rond het thema
- De externe vertegenwoordiging van het Platform op studiedagen, workshops, vergaderingen, enz.
- De opvolging en analyse van de actualiteit, het beleid, de wetgeving en de rechtspraak rond kinderen op de vlucht (en specifiek rond de thematiek van “huisvesting”)
- Politiek lobbywerk (aanbevelingen, contactname, enz.)
- Vragen beantwoorden rond kinderen op de vlucht (via telefoon of mail)
Als communicatiemedewerker
- Mediawerk incl. sociale media, persberichten
- Actualiseren van de website van het Platform
- Redactie van een drietalige nieuwsbrief (publicatie 3 maal per jaar)
- Organisatie van evenementen (vb. film- en debatavond, lunchdiscussies): praktische organisatie, communicatie, bijdrage tot bepalen inhoud
Als ondersteunende medewerker voor de coördinatie van het Platform
- (Co-)organisatie van sensibiliseringsevenementen, vormingen en studiedagen voor een verscheiden publiek (leken, mensen op de vlucht, specialisten)
- Ad hoc onderzoek

 

Zie hier voor de volledige vacature in PDF