# #

Het Platform Kinderen op de vlucht werft een voltijds coördinator m/v/x NBMV aan!

17.01.2022 by Melanie

Functieomschrijving

Naargelang uw profiel, kan de functie het volgende inhouden:

1) Coördinatie van het Platform
 • Organiseren van de vergaderingen, het opstellen van de agenda, het leiden en verslag nemen van de vergaderingen van de werkgroep “NBMV”
 • Coördinatie van de door het Platform ontwikkelde projecten (standpunten, organisatie van studiedagen, rondetafelgesprekken, het uitwerken van aanbevelingen, enz.)
 • Uitwerken van projecten en acties rond het thema huisvesting
 • Externe vertegenwoordiging van het Platform (deelname aan conferenties en externe werkgroepen met betrekking tot NBMV)
 • Opvolgen van Europese projecten en actieve deelname aan de werkzaamheden van internationale netwerken
 • Zoeken naar subsidies en opvolging van de thematische verantwoording van subsidies

2) Voorlichting, vorming en bewustmaking
 • Deelnemen aan onderzoek, studies en evaluaties betreffende de juridische en maatschappelijke situatie van minderjarigen in migratie, volgens het jaarlijks vastgestelde programma
 • Sensibiliseren rond kwesties die met NBMV verband houden
 • Het beantwoorden van telefonische vragen en vragen per mail
 • Zorgen voor informatie-uitwisseling via de kanalen waarover het Platform beschikt
 • Deelnemen aan het opstellen van informatiefiches en andere instrumenten voor professionals en/of jongeren

3) Belangenbehartiging
 • Follow-up van parlementaire werkzaamheden (wetsvoorstellen, ...)
 • Opstellen van schriftelijke adviezen, aanbevelingen, standpunten, ...
 
Vereist profiel
Wie zoeken wij?

Minimum vereist:
 • Een universitair diploma in humane wetenschappen of vergelijkbaar door ervaring
 • Vlot tweetalig Nederlands-Frans; goede kennis van het Engels (zowel mondeling als geschreven)
 • Interesse voor de migratiethematiek en/of kinderrechten
 • Capaciteit om informatie te zoeken, analyseren, organiseren, en duidelijk samenvatten en communiceren
 • Flexibiliteit en capaciteit om verschillende verantwoordelijkheden en taken simultaan te beheren

Duidelijke meerwaarde:
 • Kennis van kinder- en mensenrechten alsook kennis van het bestaande wettelijk kader en van rechtspraak rond asiel en migratie
 • Specifieke kennis en/of ervaring rond NBMV
 • Kennis van het netwerk van het Platform en de Belgische migratiesector
 • Kennis van de huisvestingssector
 • Ervaring in projectbeheer
 
Contractuele voorwaarden
Wat bieden wij?
 
 • Een boeiende en inspirerende werkomgeving
 • Gevarieerde en afwisselende verantwoordelijkheden
 • Contract van bepaalde duur (minimum 1 jaar)
 • Salaris conform de barema's PC (paritair comité) 319.02, gedeeltelijke transportvergoeding
 • Mogelijkheid voor ongeveer 5 dagen vorming per jaar
 • Locatie: centrum Brussel

Hoe postuleren?

Deadline om uw kandidatuur op te sturen: 15/03/2022

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van april.

Startdatum: 15 april 2022

Postuleren met motivatiebrief en CV, per mail: ct@sdj.be

 

Voor meer info: telefoneer naar 02/210.94.91 of mail naar ct@sdj.be