# #

Het Platform stuurt een brief naar alle leden van de regering om hen met aandrang te vragen te stoppen met de plannen voor het bouwen van gesloten gezinsunits om gezinnen met minderjarige kinderen vast te houden.

02.12.2016 by Tine

Naar aanleiding van de nieuwe algemene beleidsnota van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie stuurde het Platform Kinderen op de vlucht een brief naar alle leden van de regering om hen met aandrang te vragen te stoppen met de plannen voor het bouwen van gesloten gezinsunits om gezinnen met minderjarige kinderen vast te houden.

"Detentie van kinderen schendt de rechten van het kind. Detentie van kinderen om migratieredenen drijst altijd in tegen het principe van het hoger belang van het kind." Zie hier voor meer informatie.