# #

"Als we niet spoedig investeren in hun toegang tot huisvesting, lopen honderden (ex-)NBMV's het risico om op straat terecht te komen." – Persbericht van het Platform Kinderen op de vlucht

31.05.2017 by Rob

Het Platform Kinderen op de vlucht is zeer ongerust over het feit dat de “opvangcrisis” van 2015 langzaam maar zeker aan het veranderen is in een “huisvestingscrisis”. Een ongekend aantal[1] Niet Begeleide Minderjarigen (NBMV’s) zullen na hun opvangtraject in België de komende maanden geconfronteerd worden met een groot probleem: het vinden van een woning om op zelfstandige manier te leven.

Er is echter een schrijnend tekort aan gezonde en betaalbare woningen in de meeste grote Belgische steden, en in Brussel in het bijzonder. Bovendien zijn er een aantal redenen die specifiek zijn voor NBMV’s die de zoektocht naar een woning voor hen bijzonder moeilijk maakt. Een voorbeeld hiervan is de terughoudendheid van huisbazen om te verhuren aan personen die OCMW-steun ontvangen. Dit was ook een probleem voor Mohammed, een ex-NBMV van 24 jaar: “Soms had ik een bezoek aan een appartement, maar er waren ook andere personen geïnteresseerd. En als ze de keuze hebben, verhuren huisbazen liever aan mensen die werken dan aan personen die OCMW-steun ontvangen” [2]. Nochtans is het vinden van een woning onontbeerlijk voor deze jongeren, om een nieuw stabiel en zelfstandig leven op te bouwen.

Er moeten dringend oplossingen gevonden worden voor dit probleem. “Als er niet op korte termijn maatregelen genomen worden, lopen honderden jongeren het risico om op straat terecht te komen”, verklaart Rob Kaelen, projectmedewerker bij het Platform Kinderen op de vlucht. Deze maatregelen moeten drie vormen aannemen.

Ten eerste moet er gezorgd worden voor een grotere toegang tot huisvesting voor deze jongeren. Dit kan gedaan worden door het voor hen mogelijk te maken om samen te wonen zonder een deel van hun OCMW-steun te verliezen. Een andere piste is het sensibiliseren en informeren van potentiële huisbazen. “Veel huisbazen reageren met wantrouwen tegenover deze jonge huurders, terwijl deze meestal erg goed begeleid worden door specifieke diensten”, zegt Rob Kaelen.

Ten tweede moet de regering op duurzame manier investeren in de opvang van NBMV’s, opdat de begeleiding van deze jongeren meer op hun individuele ontwikkeling gebaseerd kan zijn. “Het actuele systeem heeft als gevolg dat sommige jongeren te vroeg op de privé huurmarkt terechtkomen, zonder dat hulpverleners voldoende met hen hebben kunnen werken aan hun zelfstandigheid. Anderen zitten te lang vast in het opvangsysteem terwijl ze eigenlijk klaar zijn om alleen te wonen”.

Ter derde is het noodzakelijk om woningen te renoveren en nieuwe woningen te bouwen. “Er zijn verschillende maatregelen genomen om leegstand tegen te gaan, maar deze maatregelen voldoen niet”, legt Rob Kaelen uit. Volgens de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen zijn er, alleen in Brussel, meer dan 15 000 leegstaande woningen. 40 000 personen staan ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale woning. De wachtperiode bedraagt meer dan 2 jaar, et meer dan 6 maanden voor personen die als “kwetsbaar” gezien worden.

Het Platform Kinderen op de vlucht verwelkomt de inspanningen van de autoriteiten, o.a. in Brussel, om de toegang tot huisvesting te bevorderen en leegstand te vermijden, maar deze inspanningen moeten verdubbeld worden als we willen voorkomen dat NBMV’s en ex-NBMV’s binnenkort op straat terechtkomen, met alle risico’s die dit met zich meebrengt.

 

Voor meer info: Rob Kaelen (rk@sdj.be – 0484 96 48 15)

           Katja Fournier (kf@sdj.be – 0479 83 53 68)

           Platform Kinderen op de vlucht (02 210 94 91)

 

[1] Het Platform Kinderen op de vlucht verwacht in het komende jaar een uitstroom van 1500 NMBV’s.

[2] Voor alle duidelijkheid, NMBV’s gaan naar school, en hebben dus geen andere keuze dan van OCMW-steun te leven.