# #

UPDATE van 22 april! - Informatie over het coronavirus en de zorg voor mensen in een precaire of irreguliere verblijfssituatie

19.03.2020 by Melanie

Op deze pagina brengen we nuttige informatie voor professionals die werken met gezinnen in een onwettig of precair verblijf in tijden van coronamaatregelen samen. Heb je weet van andere werkingen of initiatieven? Laat het dan weten aan mz@droitdesjeunes.com!

Informatie over het coronavirus en covid-19 in meerdere talen

Overzicht van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Dringende Medische Hulp - Communicatie van de POD Maatschappelijke Integratie

De impact van de covid-19 pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen

Implicaties op de administratieve procedures (Dienst Vreemdelingenzaken)

Telenet en Proximus bieden gratis internet accounts aan via OCMW's en scholen

Brussel

Vlaanderen

Wallonië


Informatie over het coronavirus en covid-19 in meerdere talen

Overzicht van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting publiceerde vandaag een interfederaal overzicht van maatregelen van de verschillende overheden en administraties die tijdens COVID-19-crisis een ondersteuning kunnen betekenen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid.

Dringende Medische Hulp - Instructies van de POD MI

De POD Maatschappelijke Integratie heeft een versoepeling van de administratieve verplichtingen toegestaan voor de procedure Dringende Medische Hulp (DMH).

 • DMH: Opschorting van de verplichting om een DMH attest op te stellen voor alle toegediende zorgen tussen 14 maart en 31 mei 2020. Alle zorgen die werden toegediend aan een persoon zonder wettig verblijf worden beschouwd als ‘dringende medische hulp’ gedurende deze periode. Desalniettemin kregen we signalen binnen dat sommige OCMW's nog steeds een medisch attest vragen.
 • Mediprima: De OCMW’s kunnen vanaf nu tijdelijk beslissingen over de tenlasteneming invoeren in Mediprima voor een periode langer dan de 92 dagen die oorspronkelijk in het systeem werden voorzien. Bij technische moeilijkheden kan de helpdesk smals gecontacteerd worden: ocmw-cpas@smals.be

De impact van de covid-19 pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen (Nieuwsbericht van het Agentschap Integratie en Inburgering)

Dit nieuwsbericht van het Agentschap Integratie en Inburgering geeft een overzicht van de impact van de covid-19 pandemie op het vreemdelingenrecht of de rechtspositie van vreemdelingen. Dit nieuwsbericht zal verder geactualiseerd worden.

Voor een Franstalige versie, zie de analyse van Ciré over de impact van de coronamaatregelen op de verblijfsprocedures en de toepassing van het vreemdelingenrecht. Ontdek de analyse hier.

Implicaties op de administratieve procedures (Dienst Vreemdelingenzaken)

Omwille van de actueel geldende gezondheidsrichtlijnen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken de volgende maatregelen genomen:

 1. De receptie in het Pacheco gebouw is tijdelijk gesloten
 2. De Infodesk is enkel bereikbaar per mail infodesk@ibz.fgov.be
 3. Alle afspraken of verhoren zijn tot nader order geannuleerd

De Dienst Vreemdelingenzaken herinnert aan het feit dat een onderdaan van een derde land die België om redenen van overmacht (quarantaine, annulering van een vlucht, sluiting van een grens, enz.) niet kan verlaten een machtiging om zijn verblijf te verlengen kan aanvragen.

Om de verplaatsingen en de contacten te beperken kan deze aanvraag per mail aan het gemeentebestuur van de verblijfplaats gericht worden.

In dringende gevallen kan deze aanvraag rechtstreeks naar de Dienst Vreemdelingenzaken gestuurd worden, per mail: kv.opvolging@ibz.fgov.be(verblijf in een Nederlandstalige gemeente), of cs.suivi@ibz.fgov.be(verblijf in een Franstalige gemeente).

De aanvrager moet de volgende informatie en documenten toevoegen:

 1. een kopie van zijn paspoort (nummer en geldigheid, persoonlijke gegevens, gebruikte pagina's);
 2. een kopie van zijn aankomstverklaring (bijlage 3 van het koninklijk besluit van 08/10/1981) ;
 3. een brief waarin wordt uitgelegd waarom hij het Schengengrondgebied niet op de voorziene datum kan verlaten;
 4. de documenten die de verhindering bevestigen;
 5. een reisziekteverzekering die geldig is voor de duur van de gewenste verlenging;
 6. het adres waarop men in België verblijft;
 7. een mailadres waarop men kan worden gecontacteerd

De Dienst Vreemdelingenzaken zal zijn beslissing per mail naar de aanvrager sturen.

Door deze uitzonderlijke omstandigheden zal het langer duren vooraleer u een antwoord van ons krijgt. Gelieve geen herinnering te sturen want dat vertraagt onze werking

Sinds 3 april: voor verzoekers tot internationale bescherming is het noodzakelijk een aanvraag tot het bekomen van een afspraak in het Aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje’ in te dienen via een online formulier

Sinds 17 maart zijn de aanvragen om een verzoek tot internationale bescherming in te dienen in het Aanmeldcentrum tijdelijk opgeschort. Deze maatregel werd genomen in uitvoering van de maatregelen van de Belgische regering om maximaal de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

Asielzoekers die in het Aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje’ hun aanvraag tot internationale bescherming willen registreren, moeten een afspraak maken door middel van een online formulier.

Het aanvraagformulier tot het bekomen van afspraak in het Aanmeldcentrum is terug te vinden via deze link: https://arrivalcenterappointment.ibz.be/nl

Het volledig ingevuld formulier zal automatisch worden verstuurd naar de Dienst Vreemdelingezaken.

De verzoekers ontvangen de bevestiging van de afspraak per mail met precisering van de dag en het uur van de afspraak. Het is absoluut verplicht om deze afspraak te respecteren en zich individueel (met het gezin) aan te bieden.

Het is niet toegelaten om groepjes te vormen bij het aanmeldcentrum.

Dit aanvraagformulier is uitsluitend voorbehouden aan de personen die in het Aanmeldcentrum ‘klein Kasteeltje’ een registratie van een verzoek tot internationale bescherming willen indienen.

Indien het formulier voor andere procedures wordt doorgestuurd, zal dit NIET worden behandeld.

Om het risico op besmetting (COVID 19) te beperken zullen de DNA groepen verplaatst worden naar een later te bepalen tijdstip. Er zal een nieuwe uitnodiging worden verstuurd (Lees meer...)

Op voorstel van de Europese Commissie hebben de staatshoofden en regeringsleiders besloten om de buitengrenzen tijdelijk te sluiten voor de onderdanen van derde landen die niet-essentiële reizen ondernemen.

Dit betekent dat de Belgische ambassades en consulaten momenteel en tot nader order geen enkele visumaanvraag meer aanvaarden en, behalve in geval van uitzondering (essentiële reis), geen visa meer afgeven. In de meeste landen worden de Visa Application Centers eveneens gesloten.

De reeds ingediende visumaanvragen worden verder onderzocht. Indien een positieve beslissing wordt genomen zal het visum echter niet onmiddellijk worden afgegeven, tenzij de aanvrager een essentiële functie of behoefte heeft.

Indien het visum voor een kort verblijf werd aangevraagd zal het visum kunnen worden afgegeven wanneer de situatie weer normaal is, op voorwaarde dat de aanvrager nog steeds aan de binnenkomstvoorwaarden voldoet.

Ten slotte wordt de personen die een geldig visum hebben sterk aanbevolen om elke niet-essentiële reis uit te stellen en te reizen wanneer de situatie opnieuw normaal zal zijn. . Indien de geldigheidsduur van het visum dat voor de uitgestelde reis afgegeven werd niet volstaat om de duur van de nieuwe reis te dekken zal een nieuw visum kunnen worden aangevraagd. Hiervoor moeten de volgende documenten worden voorgelegd:

 1. visumaanvraagformulier met de nieuwe data van de reis,
 2. bewijs van betaling van de handling fee,
 3. kopie van het reisdocument met het visum dat voor de uitgestelde reis werd afgegeven,
 4. bewijs van de bepalingen voor de nieuwe reis (bv. nieuwe datum die vastgelegd is voor de conferentie of het professioneel rendez-vous, nieuwe uitnodiging, enz.) en
 5. een reisziekteverzekering die de duur van de nieuwe reis die voorzien wordt, dekt.

Zie website van het advocatenbureau ALTEA, tekst enkel in het Frans beschikbaar.

Telenet en Proximus bieden gratis internet accounts aan via OCMW's en scholen

Telenet heeft een aanbod voor kansarme internet-gebruikers. Ocmw’s en scholen kunnen voor kwetsbare gezinnen gratis Wifree-logins aanvragen. Daarmee kun je kostenloos surfen via het Wifree-netwerk, dat gebruikt maakt van het bestaande Telenet-netwerk. Na navraag blijkt dat ook verenigingen dit kunnen aanvragen. Het meest praktisch is als jullie de codes rechtstreeks aanvragen via hotspot.info@telenetgroup.be. Stem eerst af met de gezinnen die zo’n code willen en ook met de scholen waar ze school lopen, om dubbele aanvragen te vermijden. Telenet hanteert het principe van 1 code per gezin.

Hou er wel rekening mee dat dit geen wonderoplossing is. De kwaliteit van de internetverbinding kan sterk variëren, afhankelijk van de locatie vanwaar je inlogt. Dit zal dus zeker niet voor iedereen een oplossing bieden, maar kan een deel van de gebruikers wel in staat stellen om toegang te hebben tot e-mail, chatdiensten, Smartschool of online informatie van bevoegde diensten.

Meer info vind je hier.

Ondertussen biedt ook Proximus gratis accounts aan, maar enkel via scholen. Je spreekt dus best scholen aan waar kinderen uit je groep school lopen. Zij kunnen per leerling een account aanvragen bij csr@proximus.com.

Brussel

Vluchtelingenwerk Vlaanderen stelde in het kader van haar campagne #ikbensolidair een overzicht op van organisaties en diensten waartoe mensen op straat zich kunnen wenden. Ze werken aan vertalingen naar onder andere het Arabisch, Dari en Pashto, deze vind je op de website van Vluchtelingenwerk.

Stand van zaken van de opvangdiensten in Brussel (enkel in het Frans beschikbaar)

Samusocial

Samusocial opende in haar gebouw naast het centrum van het Vestje een centrum waar 19 bewoners met symptomen van Covid19 afgezonderd kunnen worden

Er is medisch-sociale omkadering ter plaatse, met aanwezigheid van verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten. De evolutie van de symptomen, de ziekte en de vitale parameters kunnen er van nabij worden opgevolgd, maar ook als er andere pathologieën zijn, krijgen die de nodige aandacht, met bijhorende verzorging en behandeling, gezondheidsopvoeding en sensibilisering voor hygiëne, …

Daarnaast is er ook een mobiel interventieteam van New Samusocial opgezet om de mensen veilig naar het ziekenhuis te brengen. Verder zijn de medische consultaties afgebouwd tot het absolute minimum en dienen ook daklozen in eerste instantie beroep te doen op een telefonisch gesprek met de dokter.

Trierstraat : geen quarantaineplaatsen voor vermoedelijke covid-19-patiënten meer! Winteropvang verlengd tot en met 31 mei

De noodopvang aan de Trierstraat sluit zijn 15 quarantaineplaatsen voor vermoedelijke covid-19-patiënten. Personen die vermoedelijk het coronavirus opgelopen hebben, worden doorverwezen naar het triagecentrum van Artsen zonder Grenzen op de site van Tour & Taxis.

Artsen zonder Grenzen vangt daklozen met symptomen op in een centrum aan Tour & Taxis

Personen die op straat leven en symptomen van corona vertonen, kunnen terecht in een nieuw opvangcentrum op de site van Tour & Taxis. Artsen zonder grenzen zorgt er voor minstens 150 bedden tot eind april.

Behalve Artsen Zonder Grenzen werken ook de partnerorganisaties van de humanitaire hub mee aan het project. Het gaat concreet om Dokters van de Wereld, de Franstalige afdeling van het Rode Kruis, SOS Jeunes, het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen en tenslotte Samusocial. Zowel daklozen, asielzoekers als migranten in transit kunnen er terecht.

Het centrum dient niet als vervanging van de humanitaire hub aan het Noordstation, maar als aanvullend triagecentrum tijdens de coronacrisis. De hub blijft bestaan voor andere medische zorgen en voor andere hulpverlening.

HumanitaireHub

De Humanitaire Hub is een consortium van NGO's dat momenteel wordt geleid door het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen, SOS Jeunes, het Belgische Rode Kruis, Dokters van de Wereld en Artsen zonder Grenzen. Het is gelegen in de buurt van Tour&Taxi langs het kanaal : Havenlaan 100, 1000 Brussel.

Om zich aan te passen aan de coronavirusepidemie moest de Humanitaire Hub bepaalde diensten die te grote bijeenkomsten creëerden, beperken, maar heeft hij zijn medische dienst versterkt, waardoor nu in geschikte omstandigheden eerstelijnsraadplegingen mogelijk zijn, onder meer voor vermoedelijke gevallen van Covid19. De maximale capaciteit wordt momenteel niet bereikt en ze kunnen deze consulten beschikbaar stellen aan de meest kwetsbare mensen die anders geen toegang zouden hebben tot de gezondheidszorg en voor wie telefonische consulten niet voldoende zijn.

Concreet worden deze mensen volgens hun volgorde van aankomst ontvangen van 11.00 tot 16.00 uur en dit op elke dag van de week. Culturele bemiddelaars en vertalers zijn aanwezig voor mensen die geen Engels, Frans of Nederlands spreken.

Bij aankomst staat de patiënt buiten in de rij (met respect voor de veiligheidsafstand van 1.5m) voordat hij door een receptie en vervolgens door een medische triage gaat die beslist of hij verder gaat in eencircuit van vermoedelijke covid-19 patiënten of dat hij dezelfde dag nog een afspraak krijgt voor een medische consultatie of verpleging in een apart patiëntencircuit. Na advies van de Hub-arts en in geval van verdenking van Covid-19, zal de dispatching van Bruss'Help op de hoogte worden gebracht om een eventuele quarantaine te organiseren.

Deze medische consultaties zonder afspraak dienen om tegemoet te komen aan de behoeften van de meest kwetsbaren die in de huidige crisissituatie anders niet gedekt zouden worden. Deze tijdelijke werkingswijze zal worden herzien in het licht van de evolutie van de epidemie, de medische behoeften die in Brussel zijn vastgesteld en de feedback vanuit de sector.

Het is niet onze bedoeling om niet-essentiële bewegingen in de stad aan te moedigen of om structuren te vervangen die nog functioneel zijn. Wij nodigen u daarom uit om bij voorrang gebruik te maken van het dichtstbijzijnde bestaande consult, waaronder het Athena Centrum, dat ook open blijft (9.00 - 18.00 uur), om medische consulten te geven aan iedereen die geen andere toegang heeft tot zorg: https://www.athenabrussels.be/. Bekijk dit schema van Athena om te weten of uw cliënt naar Athena doorverwezen mag worden:

In geval van Covid-19-symptomen worden dak- en thuislozen verzocht bij voorkeur naar de Humanitaire Hub te gaan!

Contact: David Leclercq, coördinator van de Humanitaire Hub, Havenlaan 100, 1000 Brussel, Tel: +32(0)470/71.52.65

De gemeente Etterbeek heeft een hotel opgevorderd om er daklozen onder te brengen

De gemeente Etterbeek heeft een leegstaand hotel opgeeist, zodat daklozen er hun intrek in kunnen nemen en zo de door de autoriteiten opgestelde maatregelen kunnen respecteren. Het hotel in kwestie, gelegen op het grondgebied van Etterbeek, had onlangs zijn deuren gesloten bij gebrek aan klanten. Ook werd het personeel dat nodig was voor de werking van het nieuwe opvangcentrum voor daklozen opgevorderd. Zij zullen worden ondersteund door de gemeentelijke preventiedienst.

Volgens de gemeente neemt het hotel vrijwillig deel aan deze vordering, die kan worden verlengd tot de federale coronamaatregelen worden opgeheven. Daklozen zullen worden ondergebracht in eenpersoonskamers met sanitaire voorzieningen. Ze krijgen één warme maaltijd per dag, geleverd door het OCMW van de gemeente.

 • Andere
  • Voedselhulp te Brussel
  • Voedselhulp voor mensen zonder wettig verblijf Voyaach, een samenwerkingsverband tussen o.a. Pigment, Samenlevingsopbouw Brussel dat zich richt op mensen zonder wettig verblijf , wordt de laatste tijd overstelpt met vragen naar voedsel omwille van de coronacrisis. Je kan hen financieel ondersteunen, contacteer dan nele@pigmentvzw.be.
  • Samenlevingsopbouw & Cultureghem: De komende weken organiseren we op Abattoir een alternatief voedseldeelplatform om een 600-tal mensen in bijzonder kwetsbare situatie te voorzien van gezonde voedselpakketten. De weinige voedseloverschotten zijn onvoldoende, daarom vragen we je hulp! Steun de Growfunding actie hier!
  • A Place To Live organiseert een actie waarbij gezinnen die thuis knutselmateriaal (papier, kinderscharen,, lijm, ..), puzzels, gezelschapsspellen en boekjes hebben het in een handzame doos of stevige tas inpakken en laten bezorgen aan gezinnen in diepe armoede in het Brussels Gewest. De dozen dienen bezorgd te worden aan vzw A Place To Live, Stefaniastraat 137, 1020 Laken, op dinsdagen en donderdagen tussen 9u en 17u, of woensdagen en vrijdagen tussen 12u en 19u. Men kan de dozen voor de deur laten zetten, aanbellen en weg gaan, of op onze gsm te bellen (0495502064 of vaste telefoon 02/42.42.1012). U kan het laten bezorgen (professionele koeriers werken nog) of het zelf bezorgen of ons vragen om een oplossing indien u er geen vindt voor uw dozen zodat wij eventueel iemand kunnen sturen (dan best voor meerdere dozen). Men kan één van de volgende dozen samenstellen naargelang het doelpubliek: A. doos voor kinderen in de kleuterschool die eerder Nederlandstalig zijn, B. hetzelfde voor kinderen in de kleuterschool eerder Franstalig, C. doos voor kinderen van de lagere school eerder Nederlandstalig, D.en hetzelfde Franstalig, E. doos voor jongeren in de middelbare school eerder Nederlandstalig, F. en hetzelfde eerder Franstalig. Schrijf op de buitenkant van uw doos voor welk publiek ze bestemd zijn. De dozen zullen verdeeld worden via de voedselbedeling die vzw Pigment en vzw Samenlevingsopbouw Brussel nu opzetten voor gezinnen die elders tussen de mazen van het net glippen. De allerkwetsbaarste gezinnen - 50.000 tot 70.000 kinderen in Brussel - hebben thuis niets van deze materialen en zijn zeer slecht behuisd. A Place To Live Belgium en Armenian Belgium trekken de actie van deze oproep en het verzamelen, sorteren en verder helpen distribueren van deze pakketten die van een thuis ook een place to live maken. Voor al uw vragen en info kunt u terecht op bovenstaand adres, telefoonnummer en op info@aplacetolive.be, Hartelijk dank! Mieke Vrints, voorzitster A Place To Live
  • Het platform ‘Brussels helps’ tracht mensen bij elkaar te brengen om elkaar te helpen tijdens de coronacrisis. Zij die hulp kunnen bieden door boodschappen te doen, medicijnen te brengen, … kunnen zich kandidaat stellen op Brussels helps. Ook zij die hulp nodig hebben, kunnen een hulpvraag stellen. Meer informatie vind je terug via de website van Brussels help.
  • MolenGeek lanceert een oproep om oude laptops te doneren zodat zij deze gebruiksklaar kunnen maken voor leerlingen die thuis geen computer hebben. Wil je helpen? community@molengeek.com
  • Moratorium op uithuiszettingen in Brussel verlengd tot en met 3 mei

Vlaanderen

Wallonië