# #

Internationale dag van de rechten van het kind: reden om te feesten?

20.11.2021 by Melanie

Zou jij een kind, al is het maar voor één nacht, op straat laten slapen?

?We denken er niet graag over na en het is misschien moeilijk om het je voor te stellen, maar toch belanden er vandaag in België, door een gebrek aan opvang, nog steeds een groot aantal minderjarigen op straat. Dit is niet zonder gevolgen, deze bijzonder kwetsbare groep loopt het risico om slachtoffer van geweld te worden of met verslavende middelen in contact te komen.

Op deze Internationale Dag van de Rechten van het Kind herinneren we eraan dat de rechten van het kind ook de rechten van kinderen op de vlucht zijn. Zoals bepaald in het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind - dat ook door België is ondertekend - staat het belang van het kind immers voorop, zoals aangegeven in artikel 3 van voornoemd verdrag. De Belgische Staat is verplicht hen bescherming te bieden, zoals vermeld in artikel 20 van dit Verdrag, dat bepaalt dat: "ieder kind dat tijdelijk of blijvend aan zijn gezinsomgeving is onttrokken, of dat in zijn eigen belang niet in die omgeving kan worden gelaten, recht heeft op bijzondere bescherming en bijstand van de Staat".

Laten wij op deze dag, die gewijd is aan de rechten van het kind, deze kinderen niet vergeten, die net als alle andere kinderen recht hebben op bescherming door de staat.