# #

Lost in Europe : in Europa verdwijnen nog steeds duizenden niet-begeleide minderjarigen uit de asielopvang

19.04.2021 by Melanie

Onderzoekscollectief Lost in Europe achterhaalde dat er in Europa in de periode 2018-2020 minstens 18.292 niet-begeleide minderjarigen verdwenen uit de asielopvang. Voor België ging het om 2642 verdwijningen: 987 in 2018, 1.072 in 2019 en 583 in 2020.

Europol trok in 2016 al aan de alarmbel over de verdwijning van meer dan 10 000 niet-begeleide minderjarigen na hun aankomst in Europa.  De verontwaardiging was groot, taskforces werden in het leven geroepen, ook in ons land.

Echter, door een gebrek aan regie en een chaotische informatievergaring hebben we vandaag nog steeds geen goed zicht op het probleem. Ondertussen blijven deze kinderen onder onze neuzen verdwijnen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi heeft de taskforce verdwijningen nieuw leven ingeblazen en de partners aan de tafel uitgebreid naar de parketten en de gemeenschappen. Naast een gecoördineerde registratie van verdwijningen is er echter nood aan een snelle signalering en identificatie van minderjarigen op het grondgebied, een snellere toewijzing van (voorlopige) voogden en een kleinschalige en aan de noden en kwetsbaarheden van deze kinderen aangepaste opvang. Opvang en begeleiding op maat zijn belangrijke instrumenten om verdwijningen te voorkomen.

 

In de pers:

Naar aanleiding van het straffe werk van Lost in Europe kroop David Lowyck, directeur van Minor-Ndako, in de pen. 18.000 niet-begeleide minderjarigen op de vlucht verdwenen in Europa, dat vraagt om reflectie en vooral actie. Lees de bijdrage van David op Sociaal.net.

Ook BRUZZ berichtte over de verdwijningen van minderjarigen op de vlucht.