# #

Masterstudenten Rechten, opgelet!

27.07.2021 by Melanie

Ben je op zoek naar diversiteit en wil je u deel uitmaken van een dynamisch team? Heb je een passie voor sociaal, vreemdelingen- en/ of familierecht? Wil je naast ervaring in de eerstelijnsbegeleiding van kinderen en gezinnen ook proeven van beleidswerk en deel uitmaken van een geëngageerd netwerk dat zich voor de rechten van niet-begeleide minderjarigen en kinderen in gezinnen in onwettig of precair verblijf inzet?

Stuur je motivatiebrief en CV dan naar: kinderenopdevlucht@sdj.be en rl@sdj.be

Startdatum: ten vroegste oktober 2021

Voor meer info: telefoneer naar 02/209 61 61 of 02/210 94 91

Mogelijke taken (af te spreken in onderling overleg):

  • Deelname aan fysieke permanenties van de SDJ en samenwerking op dossiers
  • Deelname aan diverse interne en externe werkgroepen betreffende bv. NBMV, gezinnen in onwettig of precair verblijf, minderjarigen en politie, schooluitsluiting, …
  • Rechtspraakanalyses
  • Monitoren van parlementaire werkzaamheden (Commissies Binnenlandse Zaken en Justitie, …)
  • Actualiseren van de website en/of informatiefolders van de SDJ en/of het Platform Kinderen op de vlucht
  • Actualiseren van het contactenbestand van de SDJ en/of het Platform Kinderen op de vlucht

Service droit des jeunes de Bruxelles ? De Service droit des jeunes de Bruxelles is een « action en milieu ouvert (AMO) » en biedt kinderen of jongeren en hun familie sociale en juridische bijstand en dit op vraag van de minderjarigen.

Platform Kinderen op de vlucht? Het Platform Kinderen op de vlucht is een nationaal en tweetalig platform van meer dan 55 organisaties (leden en waarnemers). Het Platform is in 1999 ontstaan als een specifiek project van de SDJ Bruxelles en coördineert de acties van professionals die rechtstreeks werken met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en kinderen die met hun ouders in precair of zonder wettig verblijf in België zijn.