# #

Nieuw rapport over duurzame oplossingen voor NBMV

17.02.2016 by Katja

Niet begeleide minderjarigen, zoals volwassenen, vluchten uit hun land om verschillende redenen. Sommigen, om familieleden terug te vinden die al vertrokken zijn. Anderen om de oorlog, geweld, vervolging of natuurrampen te ontvluchten. Sommigen zijn dan weer op zoek naar werk, opportuniteiten, onderwijsmogelijkheden of een betere toekomst.En er zijn ook kinderen die aan hun moeilijke gezinssituatie proberen te onstnappen. Dit gebeurt vaak in het geval van familiaal geweld, seksueel misbruik of gedwongen huwelijken. Bepaalde vormen van vervolging raken vooral kinderen, en soms specifiek meisjes.  Verder komt men ook kinderen tegen die genitale verminking of militaire recrutering proberen te vermijden. Andere NBMV worden door hun ouders gestuurd om een beter leven op te bouwen voor henzelg en hun ouders.

NBMV zijn bijzonder kwetsbaar bij aankomst in het onthaalland, zeker door gebrek aan een (familiaal) netwerk. Om deze reden vinden Europese Commissie en verschillende experts dat het vinden van een duurzame oplossing de prioriteit is.

In dit kader hebben wij de Belgische wetgeving, rechtspraak en praktijk geanalyseerd. U kan het rapport over België hier lezen (EN). De internationale toolkit met goede pratijken die ontwikkeld zijn geweest met onze 9 partners in verschillende Europese landen kan u hier bekijken (EN).