# #

Detentie veroordeeld. - Lees onze nieuwe nota.

06.06.2018 by Tine

België staat op het punt opnieuw kinderen vast te houden in een nieuw gesloten centrum voor gezinnen. Toch hebben verscheidene internationale mensenrechtenlichamen zich al uitgesproken tegen de detentie van kinderen om migratierdenen. Waaronder de Verenigde Naties.  

Lees de posities van verschillende internationale instellingen vis-à-vis de detentie van kinderen terug in onze nieuwe nota Detentie veroordeeld. Beknopt overzicht van de posities van internationale instellingen ten opzichte van de detentie van kinderen.

Ze bestaat ook in het Frans.