# #

Nieuwe publicatie: Gids voor de procedure voor de inschrijving van niet-Belgen in de bevolkingsregisters

06.05.2020 by Melanie

Maatschappelijk werkers wezen erop dat de verschillende concepten, het wettelijke kader en de praktijken van de overheden met betrekking tot de inschrijving van buitenlanders in de bevolkingsregisters moeten worden verduidelijkt.

De inschrijving in bevolkingsregisters vindt plaats op verschillende tijdstippen in het leven van buitenlanders en speelt een belangrijke rol. Soms is de inschrijving in de registers een startpunt, noodzakelijk voor het inleiden van een procedure of het openen van rechten, maar een inschrijving in de registers kan ook het resultaat van een positief afgesloten verblijfprocedure zijn. Aangezien het rechtskader vrij algemeen is, hebben we ervoor gekozen om de aandacht te vestigen op de situaties waarmee niet-Belgen die in een onwettige of precaire situatie verblijven, geconfronteerd worden. Daarnaast maken we een onderscheid tussen verschillende gevallen, afhankelijk van de (Europese of niet-Europese) herkomst van de aanvragers, hun verblijfsstatus of de eventueel lopende procedures.

Deze gids voor de inschrijvingsprocedure van buitenlanders in de bevolkingsregisters is het resultaat van het werk van verschillende lidorganisaties van twee platformen uit het middenveld: het Platform Familles en errance en het Platform Kinderen op de vlucht.

Download de gids hier.

Opgelet! In het kader van de strijd tegen het coronavirus gingen verschillende maatregelen van kracht. Voor een overzicht van de impact van deze maatregelen op de werking van gemeentebesturen, de inschrijving in de bevolkingregisters, een adresverandering en de aanvraag van verblijfsdocumenten raadpleegt u best deze publicatie van het Agentschap Integratie en Inburgering, of voor een Franstalige versie, deze publicatie van Ciré (pp.6-8).