# #

Op de dag dat België wordt veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, bevinden zich opnieuw Europese gezinnen op straat

10.07.2015 by

Persbericht

Opnieuw bevinden zich dakloze families op straat, terwijl België onlangs veroordeeld is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor onmenselijke en onterende behandeling van een Servische familie van asielzoekers door hen op straat aan hun lot over te laten. De verenigingen die begeleiding bieden aan dakloze families in Brussel vragen het Gewest en de Brusselse gemeenten eindelijk maatregelen te nemen, conform de Europese engagementen, voor hun inclusie aan de hand van huisvesting en begeleiding. En dit om onaanvaardbare situaties in de toekomst te vermijden.

Enkele Slowaakse families die sedert jaren voortdurend heen en weer werden geslingerd tussen noodopvang en kraakpanden werden onlangs met uitzetting bedreigd in hun voorlopige woonplaats in Sint-Joost-ten-Noode. Omdat ze geen oplossing voor herhuisvesting vonden, verkozen ze om zich met hun 15 kinderen in het Maximiliaanpark te installeren.

De verenigingen die deze gezinnen begeleiden, kunnen enkel betreuren dat dergelijke noodgevallen zich blijven herhalen, net zoals de feiten uit 2011. Hiervoor spraken de Europese rechters op 7 juli 2015 een veroordeling uit omdat een echtpaar en hun vijf kinderen in "omstandigheden van extreme armoede" op straat aan hun lot waren overlaten. Het is duidelijk dat België dergelijke dakloze Roma-families op haar grondgebied nog steeds op een onmenselijke en onterende manier blijft behandelen.

Om een herhaling van dergelijke situaties te voorkomen, roepen de ondergetekende verenigingen het Gewest, de gemeentes, de federale overheid en Fedasil op om de Belgische engagementen inzake mensenrechten te respecteren door werkelijk in overleg te gaan met de families die herhuisvesting nodig hebben. Ook dienen alle alternatieven voor een uitzetting in ogenschouw genomen te worden en duurzame oplossingen gezocht. We vragen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vergadering van de Task Force organiseert die in 2013 werd opgestart, om juist tot een oplossing te komen in overleg met de verschillende betrokken beleidsniveaus en de nodige middelen te voorzien opdat de gemeenten deze families ten laste kunnen nemen.

Indien we niet willen dat deze onaanvaardbare situaties zich herhalen, is het nodig dat voor de Europese daklozen gezinnen projecten van het type ‘Housing First’ of ‘Plan 4 seizoenen’ ontwikkeld worden die de inclusie aan de hand van huisvesting en begeleiding tot doel hebben.

 

Ondertekenende organisaties

Amnesty International
Bruxelles Laïque
Cire asbl
FEBUL asbl / BFHV vzw
Foyer vzw
La Ligue des Droits de l'Homme
Médecins du Monde / Dokters van de Wereld
Platform Kinderen op de Vlucht / Plate-forme Mineurs en exil
Rom en Rom asbl
Union des Locataires Marollienne

 

Perscontacten :

Caroline Intrand, CIRÉ : 0494/54.94.07

Maria Krislova, FéBUL : 0471/05.26.07

 

Foto genomen door Sem Vandekerckhove