# #

Persbericht - De opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: Een aangekondigd menselijk drama?

22.10.2015 by Katja

Het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen is nog nooit zo hoog geweest in België: 25 à 30 minderjarigen bieden zich dagelijks aan bij de dispatching van Fedasil. Om al deze kinderen te kunnen opvangen zullen de Belgische autoriteiten elke maand minimaal 120 extra plaatsen moeten creëren. Indien dat niet gebeurd, komen al deze NBMV op straat terecht met alle gevolgen van dien (extreme armoede, extreme kwetsbaarheid) of in opvangstructuren voor volwassenen die helemaal niet aangepast zijn aan hun noden en behoeften. Een menselijk drama vermijden is dus een absolute noodzaak.

Gelieve hier het perbericht te raadplegen.

Zie ook het interview op Télébruxelles van 22.10.2015 vanaf de minuut 12:15.

Het artikel in la Libre Belgique

Het artikel op RTBF info

Het artikel in le Soir (betalend)