# #

Persbericht: "Oproep aan de Belgische regering om mensen die na de brand in het kamp Moria ontheemd zijn geraakt, met spoed te relocaliseren"

11.09.2020 by Bram

Na de tragische branden in het kamp Moria in Griekenland verkeren meer dan 12.000 mensen in een staat van totale nood en ontreddering. Onder hen zijn duizenden kinderen, waarvan 400 niet-begeleide minderjarigen.

DEI-Belgique en het Platform Kinderen op de vlucht sluiten zich aan bij het initiatief van Refugee Rights Europe en roepen de Europese lidstaten, waaronder België, op om met spoed ontheemden op te vangen.

Het kamp Moria was een ware tijdbom en werd geplaagd door een gevaarlijke overbevolking en bijzonder schadelijke hygiënische - en veiligheidsomstandigheden. Het maatschappelijk middenveld heeft de alarmbel geluid over de levensomstandigheden in het kamp en de gevolgen van de COVID-19-epidemie voor de bewoners, en kinderen in het bijzonder. Landen als Frankrijk, Duitsland, Ierland, Kroatië en Portugal hebben de relocatie van honderden kinderen al toegestaan.

De relocaties die sommige lidstaten al hebben uitgevoerd, tonen aan dat ze veilig en efficiënt kunnen gebeuren. Op basis van deze succesvolle ervaringen en gezien de urgentie en de ernst van de situatie roepen wij de EU-lidstaten, waaronder België, op om zich hiervoor te blijven inzetten en de ontheemden te relocaliseren. België heeft tot nu toe 18 niet-begeleide minderjarigen uit Griekenland opgevangen. Dit is een eerste stap in de goede richting, maar ons land kan meer solidariteit tonen.

In de nasleep van deze humanitaire catastrofe, die tienduizenden mensen in een uiterst kwetsbare positie heeft gedreven, is een echte herziening van het migratiebeleid van de EU en het beheer van de "hotspots" in Griekenland van essentieel belang. Relocatie moet een structureel onderdeel van het EU-migratiebeleid worden. Het vermindert niet alleen de risico's die verbonden zijn aan het migratietraject aanzienlijk, maar voorkomt ook de bouw en de overbevolking van de vluchtelingenkampen. De voorbeelden van Duitsland en Luxemburg bevestigen dat relocatie een positieve en effectieve oplossing biedt. 

Wij sluiten ons aan bij de oproep van Refugee Rights Europe voor een migratie- en asielbeleid dat meer respect heeft voor de menselijke waardigheid en de fundamentele vrijheden, en voor de dringende relocatie van ontheemden binnen de lidstaten.

Perscontact: 

Benoit Van Keirsbilck - Directeur Defence for Children International (DCI) - België 02 203 79 08 / bvankeirsbilck@defensedesenfants.be

-

De oproep van Refugee Rights Europe.