# #

Publicatie nieuw rapport: Leeftijdsschatting van niet-begeleide minderjarigen (NBMV) in vraag: Probleemstelling, analyse en aanbevelingen

11.10.2017 by Katja

In 2015 en 2016 zijn er meer dan 8000 NBMV gesignaleerd in België. Er zijn in die periode 2483 twijfels uitgesproken over de leeftijd van de NMBV. Wij stellen vast dat de verhouding van gevallen waarvoor er een twijfel uitgesproken wordt aanzienlijk gestegen is (23% van de gevallen in 2015, 44% van de gevallen in 2016). We weten dan in 69% van de gevallen de persoon meerderjarig verklaard wordt. Men kan echter stellen, aan de hand van de getuigenissen en de wetenschappelijke literatuur verzameld zijn, dat er minderjarigen meerderjarig verklaard worden door de leeftijdstest die in België gebruikt wordt.


Voor de minderjarigen die onjuist meerderjarig verklaard worden zijn de gevolgen dramatisch en vaak onomkeerbaar. De minderjarigen kunnen niet begeleid worden door een voogd, hun asielaanvraag zal strenger behandeld worden omdat ze over hun leeftijd “gelogen” hebben”, hun toegang tot bescherming komt in het gedrang, de jongeren kunnen overgebracht worden naar een ander land, enz. Al dit heeft natuurlijk een zeer negatieve impact op de mentale gezondheid en identiteit van de jongeren.


Wij hebben vastgesteld dat de betrouwbaarheid van de drievoudige test die gebruikt wordt om de leeftijd te schatten, aan de hand van een radiografie van de tanden, van de pols en van het sleutelbeen, door een groot aantal wetenschappers in vraag gesteld wordt. De nood om deze methode te herzien werd zelfs opgenomen in een resolutie van het Europees Parlement in 2013.


In dit rapport onderzoekt het Platform Kinderen op de vlucht dus meerdere vragen omtrent de huidige wetgeving, de procedures, de procedurele waarborgen, de protocollen, de medische methodes die toegepast worden en de praktijken rond uiting van twijfel en rond leeftijdsschatting van personen die verklaren NBMV te zijn.

U kan het rapport hier lezen.