# #

Rapport van de AJDN: "De transitie naar autonomie voor NBMV en ex-NBMV. Raadpleging, stand van zaken en aanbevelingen."

03.11.2020 by Bram

Bij decreet van 8 november 2018 besloot het Waalse Gewest activiteiten te ondersteunen die gericht zijn op de integratie van NBMV. In mei 2019 bracht Alda Greoli, minister van het Waalse Gewest belast met Maatschappelijke Dienstverlening, verschillende actoren die verantwoordelijk zijn voor NBMV, rond de tafel. Tijdens de ontmoeting werden drie grote prioriteiten vastgelegd, waaronder het opzetten van een raadplegingsproces. Zo startte de Association Joseph DENAMUR (AJDN) tussen december 2019 en oktober 2020 een project op ter ondersteuning van de oprichting van een overleg- en ondersteuningscel voor die actoren die instaan voor de begeleiding van (ex-)NBMV in het Waalse Gewest. 

Het onlangs gepubliceerde rapport is het resultaat van een aantal eerste bijeenkomsten van relevante partners en een eerste, niet-exhaustieve analyse op het gebied van de overgang van NBMV naar meerderjarigheid en autonomie. Het is deze kwestie die de rode draad vormt van het verslag en de doelgroep aflijnt. 


In een multisectorale aanpak kwamen 4 thema's als prioritair naar voren:

  1. toegang tot huisvesting en het beheer ervan,
  2. maatschappelijke integratie,
  3. gezinshereniging en
  4. onderwijs en beroepsopleiding. 

De verschillende thema's zijn niettemin onlosmakelijk met elkaar verbonden: er kan geen sprake zijn van autonomie zonder huisvesting, toegang tot opleiding of werk is een illusie wanneer overleven voorop staat, gezinshereniging vraagt om een geschikte plek om te wonen, enz.

Klik hier om het rapport te raadplegen of te downloaden. Het rapport is uitsluitend in het Frans beschikbaar.