# #

Inschrijvingen gesloten - online studievoormiddag: Onderwijs voor minderjarige vluchtelingen en verzoekers om internationale bescherming - Pistes om met uitdagingen om te gaan - 18 november 2021

18.10.2021 by Melanie

Online Studievoormiddag:

Onderwijs voor minderjarige vluchtelingen en verzoekers om internationale bescherming:

Pistes om met uitdagingen om te gaan

18 november 2021

Het Platform Kinderen op de vlucht, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de Fondation Joseph Denamur en UNHCR nodigen u graag uit voor een studievoormiddag op donderdag 18 november over het thema onderwijs voor kinderen op de vlucht.

Het onderwijs moet voor kinderen op de vlucht en andere minderjarige nieuwkomers een hefboom en een echte brug naar de toekomst zijn. Goed onderwijs draagt voor deze leerlingen bij tot het ontwikkelen van autonomie, het creëren van vertrouwen en welbevinden en tot mogelijkheden van participatie in de samenleving. Onderwijs kan een veilige ruimte bieden die bijdraagt tot een psycho-sociaal evenwicht bij deze kinderen en jongeren.

Onderwijs van goede kwaliteit is ook een fundamenteel recht voor kinderen en jongeren op de vlucht.

Minderjarige vluchtelingen en verzoekers om internationale bescherming worden tijdens hun schoolcarrière echter met veel problemen geconfronteerd. De kennis over de mogelijkheid tot aangepaste trajecten, aangepast aan hun behoeften is vaak onbestaande. Daarnaast worden ze ook geconfronteerd met problemen op vlak van: het verstrekken van adequate tools en steun aan de leerkrachten, de taakverdeling en samenwerking tussen de verschillende actoren in en rond hun school en niet onbelangrijk, de gevolgen van de asielprocedure zoals de angst en spanningen rond de administratieve en gerechtelijke beslissingen over hen. Deze uitdagingen vergen aanzienlijke en gecoördineerde inspanningen, die wij niet uit de weg mogen gaan.

In deze context slaan het Platform Kinderen op de vlucht, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de Fondation Joseph Denamur en UNHCR de handen in elkaar om op 18 november 2021 een gezamenlijke studieochtend te organiseren over het thema onderwijs voor kinderen op de vlucht.

Het doel van deze voormiddag is professionals, institutionele actoren en politici bewust te maken van de specifieke behoeften van deze kinderen en hen te versterken om deze uitdagingen aan te pakken en een brede uitwisseling van goede praktijken mogelijk te maken. Gedurende deze voormiddag zullen we ingaan op de sleutelfase van de oriëntatie van deze kinderen in elk regionaal onderwijssysteem. We kijken naar de oriëntatie vanuit OKAN/DASPA naar het regulier vervolgonderwijs en de mogelijkheid tot participatie van deze kinderen in die beslissing

Deze voormiddag beoogt ook aan te tonen hoe belangrijk een holistische en interdisciplinaire aanpak is om de verschillende problemen op dit gebied aan te pakken.

Registratie: De inschrijving is gratis en gebeurt via dit formulier, uiterlijk op vrijdag 12 november.

Programma: De ochtend zal bestaan uit plenaire sessies en workshops die zich richten op goede praktijken. We voorzien simultane vertalingen.

U kunt het programma hier raadplegen.

Kostprijs: gratis

Wijze van deelname: online