# #

Schriftelijk advies op wetsvoorstel betreffende de detentie van minderjarigen

05.11.2020 by Melanie

In december 2019 introduceerden Groen en écolo een wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet wat betreft het verbod op het opsluiten van minderjarigen.

Op vraag van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van de Kamer van volksvertegenwoordigers stelde het Platform Kinderen op de vlucht een schriftelijk advies op.

Lees ons advies hier.

Samenvatting advies: De detentie van kinderen omwille van hun administratieve status of die van hun ouders is nooit in het belang van het kind en is altijd een schending van de kinderrechten zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Een onvoorwaardelijk verbod op de detentie van kinderen omwille van hun verblijfsstatus moet wettelijk verankerd worden om een betere bescherming van kinderen in migratie te garanderen.

Ook moet er, zoals het wetsvoorstel voorziet, in kindvriendelijke alternatieven voor detentie geïnvesteerd worden. Deze alternatieven moeten van alle nodige waarborgen voorzien zijn om het respect voor de mensen- en kinderrechten te garanderen. Een interessant model voor de begeleiding van gezinnen naar een duurzame oplossing is case management. We benadrukken dat we onder alternatieven voor detentie elke maatregel verstaan die voorkomt dat gezinnen met kinderen die aan een bevel om het grondgebied te verlaten onderworpen worden in een gesloten context vastgehouden worden.

We juichen toe dat dit wetsvoorstel voorziet in een wettelijke verankering van het principe dat een vasthouding in de terugkeerwoningen enkel kan worden opgelegd aan gezinnen met kinderen indien er geval per geval bewezen werd dat minder dwingende alternatieve maatregelen niet afdoende zijn of niet toegepast kunnen worden in het geval van het gezin in kwestie. Wel zijn we van mening dat de terugkeerwoningen dringend aan een grondige onafhankelijke monitoring en evaluatie toe zijn. We stellen vast dat verschillende vrijheidsbeperkende maatregelen er vandaag toe leiden dat de terugkeerwoningen niet als volwaardig alternatief voor detentie beschouwd kunnen worden.