# #

Studiedag NBMV - 17 september 2019

28.08.2019 by Melanie

De bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (ook niet-begeleide en gescheiden kinderen genoemd) is in België een belangrijk aandachtspunt geworden. Enerzijds door hun groot aantal - inclusief verdwijningen – en anderzijds door de vele uitdagingen die gepaard gaan met hun zorg, onder andere door de vaststelling van steeds complexere noden. Een holistische benadering is noodzakelijk.

Ondanks de diversiteit van hun profielen hebben deze kinderen een gemeenschappelijk kenmerk: hun grote kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid is het gevolg van verschillende factoren, waaronder de ontbering van ouderlijke zorg, een moeilijk migratietraject, en de blootstelling aan meerdere risico’s en breuken. Hoewel alle actoren, zowel op institutioneel niveau als die van het maatschappelijk middenveld, zich de afgelopen jaren hebben gemobiliseerd om hun antwoorden aan te passen aan de behoeften van NBMV’s, blijven er belangrijke uitdagingen bestaan. In het kader van de respectievelijke analyses en pleidooien van het Platform Kinderen op de Vlucht en UNHCR zijn bijgevolg een aantal fundamentele kwesties vastgesteld.

Het Platform Kinderen op de vlucht en UNHCR nodigen u graag uit voor een studiedag op 17 september over de uitdagingen omtrent de zorg voor en bescherming van NBMV’s. Deze studiedag richt zich tot iedereen die te maken krijgt of kan krijgen met niet-begeleide minderjarigen: voogden, opvangactoren, hulpverleners, leerkrachten, advocaten,…

Deze dag zal verschillende interventies omvatten, door institutionele, academische en maatschappelijke deskundigen, over de volgende thema's: de identificatie, de specifieke voogdij voor NBMV’s, de opvang, met inbegrip van de toegang tot jeugdhulpsystemen, de verblijfsprocedures, psycho-sociale ondersteuning en de bepaling van duurzame oplossingen. Dit evenement zal zowel ruimte bieden voor sensibilisering rond de huidige uitdagingen als voor discussie en uitwisseling van expertise en goede praktijken tussen de actoren die betrokken zijn bij de begeleiding van deze kinderen. 

 

Inschrijving:

Gelieve u via volgende link in te schrijven, ten laatste voor dinsdag 10 september:

Inscriptions journée d'étude MENA 17.09 / Inschrijvingen studiedag NBMV 17.09

 

 

Praktische informatie:

Datum: dinsdag 17 september 2019, 9u tot 16u45

Locatie: Maison des Associations Internationales, Washingtonstraat 40, 1050 Brussel.

Voorlopige programma - het volledige programma volgt in september. 

Contact : Katja Fournier (Platform Kinderen op de Vlucht, kf@sdj.be), Sophie Lair (UNHCR, lair@unhcr.org)