# #

Studievoormiddag: "Naar een sterkere geestelijke gezondheidszorg voor NBMV", 26 november 2020

23.10.2020 by Bram

Het Platform Kinderen op de vlucht en UNHCR nodigen u op donderdag 26 november graag uit voor een studievoormiddag rond de geestelijke gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarigen.

Door de buitengewone omstandigheden waarin niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) - of niet-begeleide en van hun ouders gescheiden kinderen volgens de terminologie van de VN - hun land en familie vaak achterlaten, lopen zij een groot risico op de ontwikkeling van mentale gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd tonen zij in hun dagelijkse leven een enorme veerkracht. Wie betrokken is bij de opvang en begeleiding van niet-begeleide minderjarigen, wordt al te vaak geconfronteerd met de impact van trauma of andere problemen op het gedrag en de ontwikkeling van deze kinderen en adolescenten. Zowel de problemen als de psychologische hulpbronnen van deze jongeren kunnen worden versterkt door mogelijk (niet-)passende zorg in het land of de landen van doorreis en aankomst. De huidige wereldwijde gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19 heeft bovendien geleid tot bijzondere uitdagingen bij het vaststellen en aanpakken van de ondersteuningsbehoeften op het gebied van geestelijke gezondheid en/of heeft bepaalde reeds bestaande problemen geaccentueerd.

Deze studievoormiddag heeft tot doel een overzicht te geven van enerzijds de oorzaken van en risicofactoren voor mentale gezondheidsproblemen bij niet-begeleide minderjarigen, en van succesvolle zorg anderzijds. Het Platform Kinderen op de vlucht en CRéSaM (Centre de Référence en Santé Mentale van het Waalse Gewest) sloegen, in een combinatie van jarenlange terreinervaring en beleidswerk, de handen in elkaar en werkten aanbevelingen uit om beleid en praktijk te verbeteren op het vlak van de zorg voor en doorverwijzing van niet-begeleide minderjarigen met mentale gezondheidsproblemen. Tijdens deze studievoormiddag zullen deze aanbevelingen door het Platform en CRéSaM tijdens een plenaire sessie worden toegelicht, na een contextualisering door professor Ilse Derluyn, coördinatrice van het CESSMIR, en aangevuld worden vanuit een bijkomend COVID-19-perspectief door Audrey Gibeaux, projectleider bij Artsen Zonder Grenzen.

Aan de hand van praktijkgerichte infosessies en workshops in het tweede luik van de voormiddag, zal er ook ruimte zijn voor uitwisseling van expertise en goede praktijken bij de begeleiding van niet-begeleide minderjarigen.

Deze studievoormiddag richt zich tot alle actoren die zich inzetten voor niet-begeleide minderjarigen: voogden, begeleiders, peters en meters, vrijwilligers, leerkrachten en CLB-medewerkers, maatschappelijk werkers en trajectbegeleiders, zorgverstrekkers, beleidsmakers en elk ander geïnteresseerd publiek.

Programma

Het voorlopige programma kan hier geraadpleegd worden.

Inschrijving

Gratis inschrijven via dit formulier, ten laatste op woensdag 18 november. Gelieve ons per mail te contacteren indien u zich na deze datum wenst in te schrijven.

Praktische informatie

Datum: donderdag 26 november, van 9 u. tot 12.30 u. 

Locatie: Via videoconferentie. Op woensdag 25 november ontvangt u een uitnodigingsmail met een link om het evenement bij te wonen via Zoom. 

Contact: Bram Degraeve (Platform Kinderen op de vlucht, bd@sdj.be) en Sophie Lair (UNHCR, lair@unhcr.org)