# #

Tweede universeel periodiek onderzoek voor Belgiƫ

07.07.2015 by

In januari 2016 wordt België voor een tweede keer doorgelicht tijdens het Universeel Periodiek Onderzoek (Universal Periodic Review - UPR) van de VN-mensenrechtenraad. Daarbij evalueren landen elkaars mensenrechtensituatie via vragen en aanbevelingen om zodoende tot een verbeterde mensenrechtensituatie te komen.

De doorlichting gebeurt op basis van een Belgisch rapport dat opgesteld wordt door FOD Buitenlandse Zaken in samenwerking met alle andere overheidsinstellingen (gemeenschappen en gewesten). Naast dat Belgische nationale rapport stelt het bureau van de hoge commissaris voor Mensenrechten (OHCHR) twee rapporten op: een eigen rapport op basis van de VN-mensenrechtenmechanismen en een rapport dat de middenveldrapporten samenvat. NGOs en middenveldorganisaties kunnen dus feedback geven over de situatie in België. In dat kader stelden wij een nota op rond de situatie van kinderen in migratie.

Ook andere middenveldorganisaties dienden rapporten in over de mensenrechtensituatie in hun specifiek domein. Enkele daarvan vindt u hier.