# #

Waarom het Platform Kinderen op de vlucht de Woonzaak steunt

06.10.2020 by Melanie

Onze meer dan 55 lidorganisaties werken dagelijks met kwetsbare jongeren en gezinnen in een migratiecontext die grote moeilijkheden ondervinden bij het vinden van betaalbare en kwalitatief goede huisvesting op de particuliere huurmarkt. Gezien hun kwetsbaarheid, is het bijzonder belangrijk dat deze mensen een plaats vinden om zich te settelen en zich thuis te voelen, een plek van stabiliteit. Wanneer ze het federale opvangnetwerk verlaten, willen zij zo snel mogelijk naar een geschikte woning verhuizen en een eigen leven beginnen. Maar gezien de zeer hoge prijzen op de particuliere markt en de lange wachtlijsten voor sociale huisvesting worden deze dromen van zelfstandigheid snel aan diggelen geslagen.

Bovenop het feit dat er in de meeste grote Belgische steden een schrijnend tekort is aan betaalbare woningen, verloopt de zoektocht naar een woonst voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vaak extra moeilijk. Het profiel van een onbegeleide minderjarige, van vreemde origine, die de taal niet altijd perfect beheerst schrikt vele huurbazen af, waardoor deze jongeren hun kansen op de privé huurmarkt zien slinken. Nochtans is het vinden van een woning onontbeerlijk voor deze jongeren, om een stabiel en zelfstandig leven op te bouwen in ons land.

Ook gezinnen in een precaire of irreguliere verblijfssituatie hebben het zeer moeilijk op de huurmarkt. Zo is het vinden van geschikte huisvesting in het kader van gezinshereniging bijvoorbeeld een groot probleem. De persoon die het recht op gezinshereniging opent, slaagt er zelden in om een betaalbare en voldoende grote woning te vinden voordat zijn of haar familieleden in België toekomen. Bijgevolg moeten meerdere gezinsleden het vaak maanden uithouden in studio’s bedoeld voor één persoon. Daarnaast zijn deze gezinnen omwille van hun precaire economische en verblijfssituatie ook extra kwetsbaar voor uithuiszettingen en de praktijken van huisjesmelkers omdat ze geen hulp durven te zoeken of geen aangifte durven te doen uit angst om op de radar van Dienst Vreemdelingenzaken te komen.

Het Platform Kinderen op de vlucht ontstond vanuit de vaststelling dat kinderen met een migratieverhaal, zowel NBMV als kinderen die met hun ouders of andere familieleden in precair of zonder wettig verblijf in België zijn, wegens hun juridische, sociale en administratieve situatie niet volledig kunnen genieten van hun fundamentele rechten. Het Platform sluit zich dus aan bij De Woonzaak om de stem van deze kinderen en jongeren te laten horen en hun recht op betaalbare en kwalitatieve huisvesting af te dwingen.