# #

Nieuw rapport over de detentie van kinderen in gezinnen in Belgiƫ

02.12.2015 by

In het licht van het huidige beleidsmoto “vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet” speelt detentie een hoofdrol in het Belgische asiel-, migratie- en terugkeerbeleid. Voor de overheid moet detentie als het ware een stok achter de deur zijn om mensen ertoe aan te zetten vrijwillig België te verlaten. De staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) en de Dienst Vreemdelingenzaken ijveren voor efficiëntere verwijderingsprocedures en – om dit in werking te stellen – meer plaatsen in gesloten centra. Deze nadruk op terugkeer en detentie treft zowel volwassenen als minderjarigen. Het aantal terugkeerwoningen is de laatste jaren gestegen, de regering voorziet de bouw van de gesloten gezinsunits binnen deze legislatuur en een nieuw alternatief voor detentie werd eind 2014 geïmplementeerd.

Detentie, de vrijheidsberoving van mensen door een overheid, houdt echter de beperking van een fundamenteel recht in en het internationaal wettelijk en normatief kader laat het enkel onder bepaalde voorwaarden toe. Het is een laatste redmiddel dat slechts toegepast mag worden indien de wet het toestaat, het een legitiem doel kan bereiken en het in verhouding staat tot de nagestreefde objectieven (nl. het voorkomen van verdwijningen). Wanneer kinderen betrokken zijn, mag het slechts voor een zo kort mogelijke tijd duren.

Gezien de herintroductie van detentie van kinderen in gesloten centra en de uitbreiding van alternatieven voor detentie, hebben we de detentie van kinderen in gezinnen in België en diens alternatieven nader bekeken en afgetoetst aan het wettelijk en normatief kader en aan de objectieve criteria waaraan (een) detentie(beslissing) dient te beantwoorden.

Het rapport in het Nederlands “Detentie van kinderen in gezinnen in België: analyse van de theorie en de praktijk” kan u hier downloaden:

/files/Image/Detention/2015-Detentie-van-kinderen-in-gezinnen-NDL.pdf

en in het Frans "Détention des enfants en famille en Belgique: analyse de la théorie et de la pratique" hier:

/files/Image/Detention/2015-Detention-des-enfants-en-familles-FR.pdf