# #

BBRoW

Het Platform Kinderen op de vlucht is lid van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW).

Sinds 2019 is het Platform Kinderen op de vlucht lid van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW).

De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) is een tweetalige groepering samengesteld uit een 50-tal verenigingen die elk op hun terrein werk maken van de realisatie van het Recht op Wonen en ijveren voor degelijke en betaalbare woningen.

De BBRoW werkt aan de huisvestingsproblemen waarmee onze leden-verenigingen op het terrein worden geconfronteerd.
Dat doen we op verschillende manieren:

Uitwisseling van ervaringen

De BBRoW is een lek van uitwisseling en dialoog over huisvesting in Brussel. We zoeken concrete oplossingen voor de wooncrisis samen met de verenigingen en de overheid.

Reflectie en drukking

De BBRoW richt met haar leden regelmatig werkgroepen op waarin dieper wordt ingegaan op specidieke problemen en voorstellen worden geformuleerd ter bestrijding van de huisvestingscrisis. De voorstellen van de werkgroepen of de algemene vergaderin worden gebruikt om druk uit te oefenen op het beleid en worden bekend gemaarkt via persberichten of gezamenlijke acties op het terrein.

Vorming van sociale werkers

De BBRoW organiseert vormingen (basis of gevorderd) die zijn bestemd voor de sociale werkers van onze leden-verenigingen en van andere verenigingen of instelligen.

Advies en aanbevelingen


De BBRoW is lid van de Adviesraad voor Huisvesting en van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, de officiële adviesorganen voor huisvesting en stedelijke ontwikkeling van het Brusselse Gewest.

Meer weten? http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?article1819