# #
Homepage > Thema's > Huisvesting NBMV > Introductie > "De Woonzaak"

"De Woonzaak"

Het Platform Kinderen op de vlucht ondersteunt "de Woonzaak". 

Het Platform Kinderen op de vlucht ondersteunt "de Woonzaak". 

Wonen is een mensenrecht. Toch wonen heel wat mensen in België in zeer precaire omstandigheden. Door de ellenlange wachtlijsten voor een sociale woning komen veel kwetsbare mensen terecht op het onderste segment van de private huursector. Daar spelen grote problemen op het vlak van hoge huurprijzen, oplopende energiekosten, ondermaatse woonkwaliteit en onzekere huurcontracten. Sommigen maken minder kans op een woning door discriminatie. In het ergste geval belanden mensen in een situatie van dak- en thuisloosheid.

De organisaties achter de Woonzaak eisen een toekomstig woonbeleid dat ambitieus is en inzet op duurzame eigendomsverwerving, een volwaardige private huurmarkt en een veel ruimere sociale huurmarkt. Stellen we vast dat dit niet of onvoldoende het geval is, dan zullen we op onze beurt een procedure opstarten bij het Europese Comité voor Sociale Rechten en ziet “De Woonzaak” het levenslicht.

Het Platform Kinderen op de vlucht schaart zich achter de eisen van de Woonzaak, we verwijzen naar de volgende punten uit ons Memorandum voor de verkiezingen van mei 2019:

 • Zorg voor meer sociale woningen
  • Investeer in de sociale huurmarkt, via de SVK's en sociale woningen. Bouw nieuwe woningen, investeer in het onderhoud van bestaande sociale woningen, en vorder leegstaande gebouwen. Sluit partnerschappen met de privésector en eis dat een deel van nieuw bouwprojecten voor sociale woningen bestemd is.
  • Geef minderjarigen het recht zich in te schrijven op de wachtlist voor een sociale woning, zoals in Vlaanderen al het geval is.
  • Voorzie voorrangspunten voor minderjarigen en personen met een statuut van internationale bescherming.

 

 • Zorg voor meer betaalbare privéwoningen
  • ​Beoud de controle over de huurprijzen. Maak de indicatie huurroosters bindend.
  • Start en ondersteun innovatieve projecten die de problematiek op een nieuwe manier aanpakken (solidair wonen, co-housing, kangoeroewoningen, enz.)

 

 • Versterk de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt
  • Zorg ervoor dat discriminatie op de huurmarkt bestraft wordt.
  • Start sensibiliseringscampagnes om discriminatie op de huurmarkt te bestrijden.
  • Bouw meer sociale woningen. Een betere verhouding tussen vraag en aanbod zal leiden tot minder discriminatie.
 

Meer weten?

https://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/de-woonzaak-naar-een-effectief-recht-op-wonen/

https://www.mo.be/interview/vlaams-woonbeleid-naam-beleid-niet-waardig