# #
 • 26.06.2016

  Het Platform Kinderen op de vlucht ondertekende een gemeenschappelijke verklaring die de nieuwe Europese maatregelen om migratie in te perken veroordeelt

  Het Platform Kinderen op de vlucht en 108 andere organisaties, waaronder Amnesty International, CNCD-11.11.11, Human Rights Watch, Jesuit Refugee Service, en PICUM, ondertekenden een gezamenlijke verklaring die de nieuwe Europese maatregelen om migratie in te perken veroordeelt.

 • 26.06.2016

  Het platform is op zoek naar een stagiaire voor 5 maanden (betaalde stage)

  Het platform is op zoek naar een stagiaire voor 5 maanden (betaalde stage).

 • 20.06.2016

  Persbericht: "Detentie van migrantenkinderen: De Belgische regering opnieuw op de vingers getiks door de Raad van State"

  UNICEF BelgiŽ, Dťfense des Enfants-International-Belgique, de Liga voor Mensenrechten, Jesuit Refugee Service-Belgium, le Service droit des jeunes de Bruxelles, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRE en het Platform Kinderen op de Vlucht krijgen gelijk van de Raad van State . Die stelt dat de Dienst Vreemdelingenzaken migranten gezinnen met minderjarige kinderen niet in een gesloten centrum mag opsluiten. De acht organisaties die beroep aantekenden tegen het Koninklijk Besluit zijn verheugd dat de Raad van State de overheid tot de orde roept, en vragen aan de Belgische staat om voor eens en altijd te verzaken aan elke vorm van detentie van kinderen omwille van hun migratiestatuut of verblijfsstatus. Deze praktijk is in strijd met de fundamentele rechten van kinderen en brengt hen ernstige schade toe. De rechten van kinderen zijn ingeschreven in het VN Verdrag van de Rechten van het Kind, een verdrag dat door alle Europese landen werd onderschreven. Het belang van het kind moet de eerste bekommernis zijn bij elke beslissing over een gezin met minderjarige kinderen, ongeacht hun verblijfsstatuut.

Alle nieuws zien

Het Platform Kinderen op de vlucht, werkt voor een betere toekomst van kinderen in migratie dankzij coŲrdinatie, sensibilisatie, training, onderzoek en structureel beleidswerk.

View more